Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekeby badhus

I Ekebytrakten i nordvästra Skåne utvecklades under 1800-talet en blomstrande gruvnäring, inriktad på brytning av stenkol och lera. År 1886 bildades Skromberga stenkols- och lerkärlsfabrik och ett gruvsamhälle, utformat efter engelsk förebild, växte fram. Som ett led i att förbättra de hygieniska förhållandena låg det i tiden att uppföra badhus- och badanläggningar.

Inom gruvsamhället Skromberga lät Skrombergaverket, efter att den lokala socialdemokratiska kvinnoklubben med stor tyngd propagerat för en badinrättning, bygga ett badhus för sina anställda. Det stod färdigt 1920 och gavs en utformning helt i tidens klassicerande arkitekturstil.           

Skrombergaverket levererade tegel och klinker

Badhuset är välbevarat och merparten av den ursprungliga inredningen liksom vägg- och golvmaterialet finns kvar. Huset var inrett för såväl karbad som bassängbad och hade också bastu. Mycket av badhusets byggnadsmaterial är tillverkat av Skrombergaverket, till exempel fasadens saltglaserade röda och gula tegel samt interiörens klinkerbeklädda ytor. Arkitekt för byggnaden var Svante Lech och han hade även ritat offentliga byggnader på andra platser.  Även Skrombergaverkets formgivare, modellören Anders Hallberg deltog i utformningen och svarade bland annat för de fyra ståtliga kolonnerna, som markerar entrén. Ett särskilt kulturhistoriskt intresse är knutet till den typiska badhusinredningen som omklädningshytter, fotvaskar, klädkrokar och toffelhyllor. Radiatorerna och annan teknisk utrustning är också betydelsefulla delar av huset.

Skolorna använde badet

Det fanns förr obligatoriskt skolbad, förlagt till Ekeby badhus. Dit gick skolbarnen en gång varje vecka i samlade grupp. Flickor för sig med sin skolfröken i spetsen och pojkarna med sin manliga lärare. Under senare hälften av 1900-talet var kommunen ägare och då bedrevs här simundervisning. Badverksamheten upphörde på 1990-talet och badhuset är idag i privat ägo.

Till badhuset hör en liten trädgård. Den har en koppling till det tidiga 1900-talets idéer om att kombinera badets hälsosamma effekter med möjligheten till frisk luft och sol för att bekämpa sjukdomar som tuberkulos.

 Här kan du läsa mer om badanläggningar i länets Kulturmiljöprogram/Fritidens landskap/ Badanläggningar och om gruvnäring i Kulturmiljöprogram/Industrins landskap/Jord- och stenindustri

​Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Ekeby badhus har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att det är välbevarat, såväl exteriört som interiört.
  • att det är det enda bevarade i sitt slag i länet och med få motsvarigheter i landet i övrigt.
  • att det berättar om sociala förhållanden och insatser för folkhälsan under det tidiga 1900-talet.
  • att det är en del av gruvsamhället Skrombergas historia.      

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bjuvs kommun.

Privatägt.

Byggnadsminne 1992.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss