Stjärneholm borgruin

Stjärneholm, vallgrav

Många borgar i Skåne

I Skåne finns fler än 150 borgar från vikingatid till renässans. De flesta borgarna, drygt hundra stycken, byggdes mellan år 1250 och år 1360. Borgarna anlades i strategiska försvarslägen och i områden där stormän eller adeln ville kontrollera och gynna en produktion av något slag. Flest borgar byggdes under oroliga tider. Under tider av fred koncentrerade adeln främst på att uppföra herrgårdar.

Stjärneholm uppfördes någon gång under första hälften av 1500-talet av Mogens Gyllenstjerna. 1554 var anläggningen ännu inte färdigbyggd men på plats fanns en herrgård med vallgrav och vindbrygga. Det var inte en försvarsanläggning i första hand utan många adelspersoner planerade vid den här tiden in försvar som vallgrav och tjocka murar i sina gårdsanläggningar.

År 1613 lades marken under Predbjörn Gyldenstens och ihop med Svaneholm. Sätesgården Svaneholm blev därefter godsets centrum. Stjärneholm revs under åren 1613-27. Det blev alltså en ganska kort tid som anläggningen användes. Kanske uppfördes Stjärneholm som ett svar på annan upprustning i närheten.

Spår finns kvar av grunden

På borgholmens norra del finns lämningar av en huvudbyggnad med två flyglar. De kvarvarande grundmurarna visar att västra flygeln och norra längan har haft källare, fortfarande ett par meter djupa. Gårdsplanen låg omkring 2 meter över vallgravens vattenyta och där rampen idag leder fram var platsen för den gamla vindbryggan.

Värdefull flora

Vallen utanför vallgraven förhindrar att vattnet i den högre liggande vallgraven rinner ut i det låglänta området söder om borgen. Före utdikningen var det en del av Näsbyholmssjön. På vallen och borgholmen finns i maj månad en riklig flora med gullviva, orkideén Sankt Pers nycklar att uppleva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Hitta hit

Platsen ligger strax väster om Skurup. Ta av från väg E65, det är skyltat mot Stjärneholm.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss