Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vikingsberg i Helsingborg

På landborgen norr om stadskärnan lät kammarherren och ryttmästaren Georg Aminoff uppföra en stor privatbostad 1875 på sin egendom Vikingsberg. Den natursköna omgivningen och utsikten över Öresund gav goda förutsättningar för en påkostad patriciervilla av det här slaget. Villan är ritad av Helsingborgs stadsarkitekt Mauritz Frohm och har en gestaltning som för tankarna till 1700-talets franska lustslott.

Den ljusa byggnaden med sin kolonnprydda entré och det flacka taket med sin balustrad speglar en arkitekturstil som hämtat inspiration från antiken. Efter att under några år varit i godsägare Peter von Möllers ägo köptes villan 1899 av skeppsredarparet Otto och Ida Banck. De donerade 1912 villan och parken till Helsingborgs stad. En minnesplatta över entrén minner om donatorsparet Bank. Under åren 1929 till 2001 fungerade den som stadens konstmuseum och mycket av inredningen hör till den ombyggnad som gjordes för att anpassa byggnaden för sitt nya ändamål. Idag används byggnaden till förskoleverksamhet.

Villans park är en del av Vikingsbergsparken, ett av stadens parkstråk på landborgen. Parken omgestaltades av stadsträdgårdsmästaren Oskar Landberg i samband med att villan blev konstmuseum. En trappa, dekorativt utformad med terrasser och balustrader i sten, markerar uppgång till parken från Hälsovägen i öster. Den uppfördes 1906 med Ola Andersson som arkitekt och hör till den Banckska tiden.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Vikingsberg har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • byggnaden som en god representant för de påkostade privatvillor som uppfördes i stadens utkant.
  • att byggnaden berättar om Helsingborgs historia under det expansiva 1800-talets senare del.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Helsingborgs kommun.

Kommunal verksamhet.

Byggnadsminne 1967 och 2002.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss