Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Villa Italienborg i Mölle

Från Villa Italienborg, på Kullabergs sydvästsluttning, är det en vid utsikt över Öresund. Villan, med sin fantasifulla utformning där fasaden är klädd med mönsterlagda rödgrå plattor har ett nära samband med en intensiv byggnadsperiod decennierna kring sekelskiftet 1900 i Mölle. Både villans namn och utseende är uttryck för den tidens passion för Medelhavet och det exotiska, något som kom att prägla flera av de tidiga turistorterna i landet.

Mölle – en tidig turistort

Mölles bebyggelse vittnar om uppbyggnaden efter en omfattande brand 1890 då många av de äldre, låga fiskarestugorna brann ned. En ny hamn, ångbåtstrafik och järnväg, invigd 1910, bidrog till att Mölle kunde utvecklas till en attraktiv turist- och badort. Den nya bebyggelsen kom att präglas av nya idéer och influenser från olika håll i världen. Även besökarna hade en internationell prägel, flera kom från Danmark och Tyskland. Under 1893 beräknades antalet danska besökare till 15 000. Vandringar på Kullaberg med natursköna vyer och besök i grottorna lockade. En särskild attraktionskraft sägs havsbaden, där kvinnor och män badade tillsammans, också ha haft.

En speciell arkitektur och ett nytt fasadmaterial

Badortsarkitektur i Sverige kännetecknas av livfulla fasader med typiska detaljer som balkonger, snickarglädje och verandor. Av stor vikt var att rummen kunde erbjuda utsikt, allra helst över havet. Villa Italienborg framstår som en av de märkligaste byggnaderna av det här slaget. Som namnet säger så har utformningen av huset hämtat inspiration från Italien och det syns i den rutmönstrade fasaden, det flacka taket med sin kreneleringsliknande dekor och de profilerade listerna, som här är utförda i plåt. Kanske har Doge-palatset i Venedig med sin mönstrade stenfasad, höga välvda fönster, krenelering och mittbalkong fungerat som inspirationskälla.

I villan förenas turistortens fantasifulla arkitektur med ett för den tiden nytt material, eterniten. Fasadens plattor, ett slags cementfiberplattor, kom troligen från den nystartade eternitfabriken, Skandinaviska Eternit AB, i Lomma. Materialet började produceras 1906, i första hand som takmaterial. Husets enkla konstruktion i kombination med en iögonfallande exteriör kan ha sin förklaring i att huset från början kan ha fungerat som ett utställningshus och därefter flyttats till Mölle. Baksidans fasader, som vänder sig mot bergväggen är enklare utformade och klädda med panel. Förutom den ovanliga eternitbeklädnaden har huset en annan speciell detalj, den krenelerade och fantasifullt utformade skorstenen, producerad vid det närbelägna Höganäsbolaget.

Det sägs att det var en skrothandlare kallad ”Stockholmspelle” som uppförde villan 1909-10. Kort därefter såldes den till en skräddarmästare Berggren från Höganäs, var släktingar ägde huset in på 1990-talet. Interiören är till stor del i originalskick och endast små förändringar har skett.

Under åren 2000-2001 gjordes en restaurering av Villa Italienborg i syfte att behålla den ursprungliga karaktären och ta tillvara på detaljerna. Villan använd än idag för fritidsboende.

Här kan du läsa mer i länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling/Fritidens landskap/Semester och rekreation.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Villa Italienborg har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den såväl exteriört som interiört är bevarad i stort sett i originalskick.
  • att den kan ses som en symbolbyggnad för bad- och turistorternas originellt utformade byggnader.
  • att den är ett tidigt exempel för en ny typ av fasadmaterial, så kallade eternitplattor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Höganäs kommun.

Privatägd.

Byggnadsminne 2002.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss