Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tomelilla byagård

Byagården är den enda kvarvarande av sju gårdar som fanns i Tomelilla by på 1800-talet. Den ger med sina längor i korsvirke, de stråtäckta taken och den stensatta gårdsplanen en upplevelse av en karaktäristisk skånegård och ett sydskånskt byggnadsskick. Den fyrlängade gårdens längor är till största del byggda under 1800-talets förra hälft.

Tomelilla ligger i en öppen slättbygd. Samhället har sitt ursprung i bondbyn, Tommorp Lille, det vill säga Lilla Tommarp. Namnet användes för att skilja byn från den större Tommarp, ett par mil österut. Byn genomgick stora förändringar under 1800-talet bland annat genom enskiftet på 1840-talet och att järnvägen drogs till Tomelilla, den första linjen öppnad på 1860-talet.

Den södra längan är boningshus, den västra inrymmer stall och foderloge, den norra tröskloge och den östra bland annat torv- och hönshus. Längorna har flera ålderdomliga byggnadsdetaljer, till exempel är ett av gavelröstena klätt med halm istället för med brädfodring och boningslängan har på typiskt vis en utskjutande bakugn.

Trädgården, som vänder sig mot bygatan i norr, anlades i samband med restaureringen på 1920-talet. Den har traditionsenligt korsgång och låga buxbomshäckar.

Föreningen Tomelilla byagård

Byagården har även benämnts för Per Jönssons gård efter den sista ägaren, som på 1920-talet sålde den till den nybildade Föreningen Tomelilla byagård. Föreningens syfte var att inreda gården till hembygdsmuseum som vittnar om gårdslivet vid mitten av 1800-talet. Föreningen har en bred programverksamhet och svarar för vården av såväl byggnader som inventarier.

Här kan du läsa mer om det äldre odlingslandskapet i länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling/Jordbrukets landskap

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Tomelilla byagård har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den ger en upplevelse av en skånsk gårdsmiljö från tiden före 1800-talets jordbruksreformer.
  • att gården berättar om den kringbyggda skånegården med sitt typiska byggnadsskick, kännetecknat av stråtäckta tak och längor i korsvirke.
  • gårdens ålderdomliga och välbevarade karaktär såväl vad gäller exteriör som interiör.
  • att den är ett av de tidigaste hembygdsmuseerna i Skåne.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Tomelilla kommun.

Hembygdsmuseum, ägare Föreningen Tomelilla byagård.

Byggnadsminne 1971.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss