Andreas Lundbergagården i Falsterbo

Andreaslundbergagården

Den kringbyggda Andreas Lundbergagården är en av de få gårdar som undgick de stora bränder som drabbade Falsterbo vid förra sekelskiftet. Den ger en god bild av hur gårdarna i Falsterbo kunde se ut förr i tiden. De vitputsade längorna i korsvirke följer en sydskånsk byggnadstradition med lersten eller så kallad lerklining i facken och tjärad timra. Det sägs att timmerdelarna ibland hämtades från skepp som hade strandat utmed kusten. Taken visar med sin svarta papptäckning på ett takmaterial som började bli vanligt under slutet av 1800-talet i bebyggelsen vid kusten. Tidigare hade de en traditionell stråtäckning.

En traditionell, fyrlängad gård

Varje länga i den kringbyggda gården har haft sin speciella funktion. Den östra, som är äldst och enligt traditionen från 1600-talet, var stall och loge. Längan utmed gatan i väster var boningslängan. Norra längan innehöll från början ekonomiutrymmen med grovkök, så kallat sters, saltekammare, mangelbod och drängkammare. Senare inreddes en del av längan till sal. Längorna i väster och norr bedöms vara från 1700-talet, en inskription ovan en av dörrarna bär årtalet 1798. Gårdens södra länga blev avstyckad under slutet av 1800-talet och har inte byggnadsminnesskydd.

Gården har fått sitt namn efter ägaren vid mitten av 1800-talet, borgaren och skepparen Andreas Lundberg. Han var till sjöss stora delar av året och det var hustrun Karna, som enligt vanligt mönster i kustsamhällena, skötte skeppargårdens jordbruk. Karna blev änka 1869 med sex omyndiga barn och behövde då sälja den södra längan. Den avstyckades och Karnas syster och svåger blev nya ägare till längan.

Ett skepparhem från 1800-talet

Gården var i släktens ägo till 1976 då Ebba Brandt, barnbarn till Karna och Andreas, dog. Hon hade några år tidigare skrivit ett testamente, vilket innebar att Falsterbonäsets Museiförening blev ägare till gården med dess inventarier. Föreningen har iordningställt den norra längan till ett museum. Det visar ett skepparhem, så som det såg ut under senare delen av 1800-talet. I den östra byggnaden drivs galleriverksamhet medan den västra är uthyrd till bostad.

Den ålderdomliga trädgården på gårdens norra sida förstärker med sina karaktäristiska buxbomshäckar, rabatter och fruktträd upplevelsen av 1800-talets skeppargård. Läs mer om kuststäder i kulturmiljöprogrammet under tema kusten.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Andreas Lundbergagården har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den har en ålderdomlig karaktär och ett byggnadsskick som kännetecknar såväl det äldre Falsterbo som stora delar av Skåne.
  • att den berättar om levnadsvillkor i ett kustsamhälle där sjöfart och fiske kombinerades med ett mindre jordbruk.            

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Vellinge kommun,  Falsterbonäsets Museiförening äger gården. Den inrymmer museum och galleri. En länga hyrs ut till privatbostad.

Byggnadsminne 1971

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss