Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Horsahallens hällristningsområde

Yxornas häll

Horsahallens hällristningsområde i Simrishamns kommun i sydöstra Skåne består i huvudsak av två hällristningsområden som "Yxornas häll" vid havet och "Stenkilsristningen" lite längre inåt land. De ligger vid Simrislund på båda sidorna om kustvägen mellan Simrishamn och Brantevik.

Yxornas häll med 200 figurer

Hällristningen här vid Simrislund är en av de rikaste och mest kända i Skåne. Här finns drygt 200 figurer bestående av 45 skepp, ett 50-tal yxor, sju hjulkors, sex cirkelfigurer, fem vagnar, fyra människofigurer samt 40 skålgropar. De senare är små runda, inhuggna, ofta slipade gropar vilka ibland anses ha med fruktbarhet att göra.

Ristningsytan här på berghällen vid det gamla stenbrottet täcker cirka 150 kvadratmeter. Yxfigurerna dominerar och ofta avbildas långskaftade yxor. De är snarlika bronsyxor från bronsåldern, troligen kultyxor eller processionsyxor.

Fornlämningarna dateras till bronsåldern. Under 1800-talet fanns det ett aktivt stenbrott på platsen och det var då man upptäckte denna hällristningslokal. Det är mycket troligt att det funnits fler hällristningar, men de har gått förlorade i stenbrytningen.

Stenkilsristningen

Tar du en promenad genom stenbrottet och västerut når du Stenkilsristningen som ligger vid i en träddunge mellan åker och betesmark. Stenkilsristningen har man känt till under en lång tid. På hällen finns det 65 motiv såsom skepp, människor med yxor, hjulkors, hästar och över 100 skålgropar. Yxmännen går i procession och bär yxor likt den ceremoniella Borrby-yxan. På hällen finns även två stora skepp med hästhuvud.

Hällristningar förekommer över stora geografiska områden och tillhör vitt skilda tidsperioder. I Sverige framställdes de under bronsåldern. Den vanligaste formen av hällristning är skålgroparna, vilka även huggs in under sten- och järnålder. Vi känner inte till hällristningarnas innebörd, men troligen hör de samman med religiösa aktiviteter.

En del hällristningar i landet har fyllts i med färg men det är på sikt skadligt för ristningarna. Det krävs tillstånd enligt kulturmiljölagen för ifyllning med färg eller andra åtgärder.Tillstånd lämnas av länsstyrelsen.

Yxornas häll

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Ta Branteviksvägen längs kusten söderut från Simrishamn.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss