Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fängelset Hvita Briggen i Ystad

Före detta fängelset i Ystad är beläget strax väster om den medeltida stadskärnan och invid järnvägen. Namnet "Hvita Briggen" användes förr i tiden för fängelserna i Ystad och Karlskrona.

Uttrycket "att segla med Hvita Briggen" var en omskrivning för att någon avtjänade ett fängelsestraff. Det stora byggnadskomplexet, inramat av en hög mur, stod klart 1878 och användes som fängelse till 1984. Idag finns här kontor, förskola och dagcentral. Det är en av landets bäst bevarade fängelseanläggningar av så kallad cellfängelsetyp. ​

Fångvårdsstyrelsen och cellfängelserna

Vid 1840-1841-års riksdag fattades beslut om att inrätta cellfängelser, vilket fick till följd att ett drygt fyrtiotal fängelser inrättades runt om i landet. Cellfängelsetypen karaktäriseras av en öppen centralhall i flera våningsplan och celler placerade utmed långsidorna. Byggnaderna ritades av Fångvårdsstyrelsens arkitekter vilket medförde att fängelserna oftast fick en standardiserad utformning och att de gestaltades i någon av tidens historieanknutna arkitekturstilar.

Fängelset Hvita Briggen

Fängelset omges på karaktäristiskt vis av en hög mur med markerade portal. Anläggningens huvuddel, cell- och administrationsdelen, är en trevåningsbyggnad med putsad fasad och dekorativa putsdetaljer. Till anläggningen hör också domstolslokaler. De är i Ystad, till skillnad för övriga liknande fängelser, placerade i en särskild byggnadsdel sammanlänkad med huvudbyggnaden. I en låg sidobyggnad i fängelseområdets västra del fanns tidigare tvätteri. I öster finns en verkstadsdel. Huvudbyggnaden inrymde från början 54 ensamceller och en isoleringscell i källaren. Med åren har det gjorts invändiga ombyggnader medan exteriören och planlösningen i stort bevarar den äldre karaktären. Isoleringscellen har bevarat sitt äldre utseende. Den höga muren och fasadernas gallerförsedda fönster betonar den ursprungliga fängelsefunktionen.

Du kan läsa mer om fängelser i länets Kulturmiljöprogram.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen 

Fängelset Hvita Briggen har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att exteriören med sina gallerförsedda fönsteröppningar, planlösningen och delar av den äldre inredningen är bevarade och berättar om 1800-talets anstalter och den specifika cellfängelsetypen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Ystads kommun.

Byggnaden används som kontor, förskola och dagcentral.

Byggnadsminne 1989.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss