Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Häljarps mölla

I det öppna slättlandskapet sydost om Landskrona, drygt en kilometer innanför Lundåkrabukten, reser sig Häljarps stubbamölla. Den är en av landskapets få bevarade 1700-tals väderkvarnar och har sitt kvarnmaskineri i behåll. Möllan står på en forntida gravhög, en kvarnplacering som det finns fler exempel på i Skåne. Det öppna och fria läget är kännetecknande för såväl gravhögar som väderkvarnar.

En traditionell 1700-talsmölla

Häljarps mölla är en av omkring tjugo stubbamöllor som finns i Skåne. Kvarntypen, som också kallas stolpkvarn, var fram till början av 1800-talet den vanligaste väderkvarnen. Den utmärks av att kvarnhuset bärs upp av en kraftig stolpe i ek, kring vilken huset kan vridas. Konstruktionen gör det möjligt att rikta in kvarnhuset och vingarna efter vinden för att få bästa malningseffekt.

Ägaren till en gård i Häljarp, kaptenen Samuel Rudolf von Quillfeldt, lät 1784 bygga möllan. Han mötte till att börja med motstånd från några kvarnägare i trakten men lyckades tack vare stöd från bönderna i flera omkringliggande byar få sin ansökan beviljad i häradsrätten. Möllan ger ett ålderdomligt intryck och bevarar typiska detaljer som den så kallade svansen, det vill säga bjälken som används som vridstång och trappa liksom den höga gråstensgrunden. En mer ovanlig och troligen inte ursprunglig detalj är rundade inklädnaden av den kraftiga timmerkonstruktionen som stadgar stolpen. Materialet i möllan är ek och furu och taket är spånklätt medan väggarna har rödfärgad panel.

Hembygdsföreningen räddar möllan

Möllan var nära att bli nedbränd 1939. Ett filmbolag hade tänkt sätta eld på möllan och låta miljön ingå i filmen Kalle på Spången där skådespelaren Edvard Persson hade en stor roll. Tack vare att Rönneberga härads hembygdsförening kontaktade skådespelaren och att man istället fann en annan kvarn kunde Häljarps mölla räddas. Kvarnen var i drift in på 1940-talet. År 1951 köptes möllan av hembygdsföreningen och under årens lopp har flera insatser gjorts för att hålla möllan i stånd. Möllan hålls öppen vid särskilda tillfällen.

Du kan läsa mer om kvarnar i länets Kulturmiljöprogram/Jordbrukets landskap/De skånska möllorna

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Häljarps mölla har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • den välbevarade möllan som berättar om en sorts väderkvarnar som under flera århundraden var den vanligaste.
  • att kvarninteriören har behållit en äldre karaktär och att kvarnverket är bevarat.
  • att möllan är en symbol för det agrara landskapet och för det skånska landskapet i synnerhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Landskrona kommun

Museum.

Byggnadsminne 1970

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss