Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ullspinneriet i Strömsborg

Ullspinneriet i Strömsborg vid Helge å, några kilometer sydost om Osby, är en av de vattenkraftsdrivna småindustrier som under 1800-talet växte fram vid flera av Skånes vattendrag.

Vid ån fanns sedan lång tid tillbaka flera vattenkvarnar. De kompletterades efter hand med andra verksamheter som pappersbruk, vaddfabrik, kimröksfabrik, benstamp, yxfabrik, ullspinneri och färgeri. Strömsborgs ullspinneri har sitt ursprung i den klädesfabrik som grundades av brukspatron Olof Olcén 1837. Han var en framstående industriman i bygden och startade flera andra företag. I Strömsborgs röda fabriksbyggnad har verksamheten skiftat under åren. Från 1940-talet och fram till nedläggningen 1966 var den inriktad på spinning, färgning och täckstickning. 

Skånsk ylleindustri

Den svenska ylleindustrin genomgick en stark utveckling under första hälften av 1800-talet då maskiner som kardverk, spinnerimaskiner och mekaniska vävstolar effektiviserade tillverkningen. Från början av 1890-talet kom Skåne tillsammans med Norrköping och Sjuhäradsbygden i Västergötland att vara centrum för landets ylleindustri. På 1930-talet fanns ett tiotal yllefabriker i Skåne. Idag sker ingen tillverkning i länet.

Från klädesfabrik till spinneri och färgeri

Tillverkningen i Strömsborg gällde från början ylletyg, så kallat kläde, vilket framställdes genom att lump, som bestod av ulltrasor, blandades med ny ull och spanns till garn som därefter vävdes. Klädesfabriken hade en relativt stor arbetsstyrka och här fanns enligt en uppgift från 1870 en mästare, åtta manliga och tolv kvinnliga arbetare. Av de anställda var sexton under 18 år. Senare ställdes produktionen om till tillverkning och färgning av garner. En stor del av garntillverkningen var till att börja med så kallat löngodsarbete, vilket innebar att kunderna lämnade in ull och fick den spunnen och färgad mot betalning. 1923 såldes fabriken och namnet ändrades till Osby Färgeri och Ullspinneri. Under en period tillverkades även täcken, också det en lönsgodsverksamhet. Fabriken drevs med vattenkraft till 1940-talet då driften elektrificerades. Verksamheten hade sin höjdpunkt på 1940-talet, antalet anställda var åtta till tio personer. Tjugo år sedan fanns här fem anställda.

År 1966 upphörde produktionen i samband med att Helge å reglerades och Genastorps kraftverk anlades. I och med detta sänktes vattennivån i ån och tillgången på vatten, som var avgörande för både tvätteri och färgeri, blev otillräcklig. Spinneriet inköptes av Osby hembygdsförening 1969 och drivs idag som ett museum av föreningen.

En komplett yllefabrik

Anläggningen drevs under lång tid enbart med vattenkraft. Vattnet leddes genom en kanal till vattenhjulet på fabriksbyggnadens södra gavel. Hjulet användes också som uppfodringsverk för vatten till tvättning och färgning. Fabriksbyggnaden är i två våningar med en lägre tillbyggnad över kanalen. Utsidan är klädd med rödfärgad panel och taket eternittäckt. Den äldsta delen är från 1837 och byggd i skiftesverk, den lokala byggnadstraditionen i nordöstra Skåne. Den nuvarande utformning fick fabriksbyggnaden efter en brand 1940 då delar av andra våningen och tillbyggnaderna förstördes och blev ersatta med nya, byggda i regelverk. De symmetriskt placerade, relativt stora, spröjsade fönstren ger ordentligt ljusinsläpp och betonar karaktären av fabrik. Byggnaden rymmer förutom kardhall, spinneri och tvättrum även färgeri och torkavdelning samt utrymmen för lager och kontor. Interiören är i stort bevarad från 1940-talet och här finns en komplett maskinell utrustning där flera maskiner och redskap har varit i bruk sedan sent 1800-tal.  

1800-talets bruksmiljö

Miljön vid Strömsborg har karaktär av äldre tiders bruksanläggning med disponentbostad, bostäder för arrendator och arbetare samt ekonomilängor. Öster om bebyggelsen leder den gamla landsvägen över Helge å på en kraftig stenvalvsbro från 1823.​ 

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Ullspinneriet i Strömsborg har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att anläggningen vittnar om tidig skånsk industri, baserad på vattenkraft och inriktad på textil.
  • att anläggningen är den enda bevarade av Skånes många yllefabriker.
  • att den har en välbevarad och tidstypisk karaktär som är representativ för skånska småindustrier.
  • att interiören med sin intakta och än idag fungerande maskinella utrustning finns bevarad och kan berätta om äldre tiders produktion.      

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Osby kommun.

Byggnaden är hembygdsmuseum.

Byggnadsminne 2003, endast fabriksbyggnaden med omgivande mark är skyddad som byggnadsminne.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss