Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fornstugan i Tivoliparken

”Vårda fädrens minnen” står det på Fornstugans västra fasad och minner om att huset är byggt som museum. Det invigdes 1886 och är en av de första museibyggnaderna i landet.

Byggherre var Kristianstads läns fornminnesförening, som hade bildats knappt tio år tidigare, 1878. Föreningen hade gett byggmästaren Svante Svensson från Karlshamn i uppdrag att rita och uppföra det nya huset. Han gestaltade det i en för tiden karaktäristisk fornnordisk byggnadsstil med inspiration hämtad bland annat från de norska stavkyrkorna, vilket syns i den mörka träfasaden, det branta taket och de många figursågade detaljer, delvis målade i rött.

Tivoliparken, där Fornstugan ligger, är utlagd på stadens gamla befästningsmark. Efter det att vallarna började rivas på 1860-talet skapades här en stadspark för stadens invånare. Den planerades för rekreation och nöjen med bland annat restaurang, musikpaviljong och kägelbana. Det blev också här som staden tillhandahöll en plats för fornminnesföreningens museibyggnad. Den kom i likhet med parkens andra byggnader få en specifik fantasifull utformning, som skilde sig från stadens övriga byggnadsbestånd. I byggnadens interiör finns äldre snickeridetaljer bevarade. I salen vittnar de högt placerade fönstren om att de fungerat som ljusinsläpp och att salens väggar från början användes som utställningsytor för museiföremål.

Fornstugan fungerade som museum till 1915 då såväl samlingarna som byggnaden överlämnades till staden. Stugan används sedan dess som café- och samlingslokal.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Fornstugan har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den är en av landets äldsta, för sitt ändamål uppförda, museibyggnader.
  • att den har en väl bibehållen karaktär och att den berättar om 1800-talet och dess starka intresse för den nordiska forntiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kristianstads kommun.

Samlingssal och café.

Byggnadsminne 1982.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss