Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Glädjen

Glädjen 15 i Lund

I kvarteret Glädjen, hörnet av Kyrkogatan och Sankt Petri Kyrkogata mitt i Lund, ligger tre sammanbyggda korsvirkeshus, på många sätt typiska för 1700- och 1800-talens stadsbebyggelse. Husen ingick i en av de många handelsgårdar som låg utmed stadens norra infart. Korsvirke var det dominerande byggnadsskicket långt in på 1800-talet. Idag finns omkring hundra korsvirkeshus bevarade i stadskärnan. De flesta har korsvirket putsat, endast ett tiotal har det synligt. Vid en renovering vid mitten av 1900-talet återfördes de tre hörnhusen till ett utseende som skulle stämma överens med 1700-talets stadsbebyggelse. Den ljusa putsen togs bort så att det röda teglet i fyllningarna blev synligt och timran målades svart.

Huset på Kyrkogatan 23 tillhörde på 1740-talet kopparslagaren Johan Bergman. Dennes initialer och årtalet 1744 pryder takets vindflöjel, troligen minner årtalet om husets byggnadsår. I en brandförsäkring, tecknad 1830, knappt hundra år senare, beskrivs huset vara omkring 90 år. Korsvirket uppges vara i ek med fyllningar i bränd mursten, det vill säga tegel. Vidare beskrivs att huset innehöll nio boningsrum och handelsbod i bottenvåningen. Kök och spiskammare fanns i en flygel. Huset var utrustat med fem kakelugnar av "glasad blykakel" och tre sättugnar av järn.

Huset har genomgått ombyggnader såväl under 1800-talet som 1900-talet. På 1830-talet murades bottenvåningen om i tegel och 1862 tillbyggdes korsvirkesdelen mot Sankt Petri kyrkogatan. Gårdsflygeln i gult tegel stod färdig 1898. Bottenvåningen har anpassats för butikslokaler och skyltfönster har satts in. Under senare år har flera restauranger och caféer etablerats i byggnaderna.

Korsvirkesbyggnaden på Sankt Petri kyrkogata 3 är uppförd i två omgångar. Den äldsta delen, den östra, är från 1804. På 1840-talet byggde kopparslagare J P Lundsten på den västra delen, brygghuset, så att även denna del fick två våningar. Vid renoveringen på 1950-talet togs fasadens puts bort och idag är det endast den profilerad listen vid takfoten som minner om ett tidigare utseende då huset i likhet med flertalet av stadens hus hade en klassicerande putsfasad.

Lövkojan och Lyktan - 1800-talets studentboende

Hörnhusen fungerade under 1800-talet som studentkaserner. Den som låg på Kyrkogatan kallades Lövkojan och den på Sankt Petri kyrkogata för Lyktan. Utöver de här två låg det ett studenboende i hörnet Sankt Petri Kyrkogata och Winstrupsgatan. Det kallades för Glädjen och har gett namn till hela kvarteret.

Här kan du läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram/ Stadens landskap/Medeltida stadsbildningar

Motiv för byggnadsminnesförklaring

Glädjen15 har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att gården genom sina korsvirkeshus berättar om äldre tiders handelsgårdar där varje hus hade en specifik funktion.
  • att gården är en betydelsefull del i Lunds stadsmiljö.
  • att byggnadernas exteriörer är goda exempel för 1700- och 1800-talens byggnadsskick i korsvirke.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Lunds kommun.

Restaurangverksamhet och butikslokal.

Byggnadsminne 1978.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss