Grydebjär

Grydebjär gravfält

Grydebjär, gravfält och hålvägar

Gravfältet Grydebjär består nuförtiden av en rektangulär stensättning, sex stensättningar formade som skepp och ungefär 150 resta stenar. Många stenar har fallit omkull och i flera av skeppssättningarna saknas stenar.

Genom gravfältets norra del går ett par mycket kraftiga hålvägar, de största i Skåne. Hålvägar är vägar eller stigar där människor och djur har trampat och slitit igenom vegetationstäcket och där sedan rinnande vatten bidragit till att vägen eroderats och fördjupats. Hålvägar kan vara från några decimeter till flera meter djupa, som här. De bildas där marken sluttar och erosionen kan ta fart.

Gravfältet har varit i bruk under senare delen avj ärnåldern, omkring 600-900 e Kr, och är riktat ut mot ådalen och mot den mark som då var odlad. Under järnåldern var boskapsskötseln mer betydelsefull än spannmålsodlingen. Jakt, fiske och insamling av vegetabilier var viktiga komplement till boskapen.

Inga utgrävningar har skett på Grydebjär. Däremot kan andra utgrävningar av gravfält från järnåldern möjligen berätta något om gravarna i detta område. Troligtvis begravdes människorna i brandgravar. Den döde kremerades och fick med sig smycken, några vardagsföremål och mat. Betydelsefulla män och kvinnor kunde få en påkostad begravning med många gravgåvor. Barns gravar har inte varit framträdande i undersökningar och är ganska okända.

Hitta hit

Kör v 24 från Hässleholm och ta av vid Hörja. Gravfältet ligger drygt 1 kilometer öster om Hörja kyrka på åns södra sida.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss