Håslövs stubbamölla

Håslövs stubbamölla har ett karaktäristiskt läge på en höjd, omgiven av öppen jordbruksmark. Den här sortens väderkvarnar, som också kallas stolpkvarnar, har funnits i Norden sedan medeltiden. Möllan i Håslöv är en av det tjugotal bevarade stubbamöllor som finns i Skåne. Vindflöjeln på toppen av kvarnhuset bär årtalet 1758, vilket är möllans byggnadsår.

Stubbamöllan  - en vanlig väderkvarn förr i tiden

Stubbamöllor var fram till 1800-talets början den vanligaste typen av väderkvarn i det skånska landskapet. Idag finns ett tjugotal kvar och fyra av dem är skyddade som byggnadsminne. En stubbamölla eller stolpkvarn har sin benämning efter den kraftiga stolpen i ek, som bär upp kvarnhuset, själva kvarnbyggnaden. Kvarnhuset, som är byggt i trä, kan drejas, det vill säga roteras, kring ekstolpen. Det gör det möjligt att rikta in vingarna efter vinden för att få bäst malningseffekt.

En kvarnplats med tradition från 1600-talet

På markerna väster om Håslövs kyrkby har det sannolikt funnits en mölla redan under 1600-talet. Hur den kvarnen såg ut finns det ingen uppgift om. Dagens mölla har byggnadsåret 1785, vilket såväl vindflöjeln som den kraftiga tvärbjälken, stenbjälken, inne i kvarnhuset berättar om. Delar av möllan har på grund av väder och vind kontinuerligt behövt bytas ut under årens lopp, något som gäller de flesta väderkvarnar. Möllan är rest på en kraftig, murad stenfot och har väggar klädda med locklistpanel. Taket täcks av eternitplattor. Maskineriet är i behåll och har såväl ett par kvarnstenar som siktverk och sädeskross.

Gåva till Skytts härads hembygdsförening

Möllan var i bruk till 1940 och året därefter skänktes den till Skytts härads hembygdsförening.  Renoveringar har gjorts i flera omgångar bland annat 1972, då möllan fick nya vingar. De är idag aktuella att ersätta med nya.

Du kan läsa mer om kvarnar i länets Kulturmiljöprogram.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen       

Håslövs stubbamölla har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den berättar om stubbamöllor, en kvarntyp som funnits i Skåne sedan medeltiden och där endast ett tjugotal finns kvar idag.
  • väderkvarnen som en symbol för det agrara landskapet och för det skånska landskapet i synnerhet.
  • det välbevarade kvarnverket.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Vellinge kn.

Museum.

Byggnadsminne 1970

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss