Sjöbergska huset i Malmö

Hela ena sidan av kvarteret Humle vid Drottningtorgets sydvästra hörn, tas upp av fabrikör A P Sjöbergs praktfulla hus från 1894. Det är en del i ett stort, samlat gårdskomplex med såväl bostads- och kontorshus som fabriks- och magasinsbyggnader.

Sjöberg bedrev både verksamhet och bodde här. Gården är en av de sista i sitt slag i staden och minner om en tradition som kan följas tillbaka till medeltidens hantverksorganisation. Bostadshuset, som tar upp kvarterets norra del, ritades av arkitekt N A Arwidius, en av Malmös mest anlitade arkitekter decennierna kring 1900. Fasaden speglar en arkitekturstil, som kallas fransk nyrenässans. Den kom att bli ett signum för den nya bebyggelsen, som inspirerad av kontinentala förebilder, efterfrågades av Sveriges framgångsrika entreprenörer. Utsmyckning är praktfull och här finns många konstfullt utförda detaljer i kalksten och smide. Några detaljer knyter an till Sjöbergs firmamärke Pegasus, den bevingade hästen. Interiören med sina bevarade paradlägenheter motsvarar exteriörens exklusiva utförande.

Fasader med synligt tegel och huggen natursten

Det gula teglet i fasaden speglar de nya material som utvecklas under slutet av 1800-talet. Den här sortens hårdbrända tegel blev populärt och kom alltmer att ersätta puts som fasadmaterial. Tegelsorten kallas förbländertegel och tillverkades vid de större tegelbruken. Sjöbergska husets tegel är troligen producerat vid det skånska Skrombergaverket. Fasaden är rikt utsmyckad och tidstypiskt utformad med hörntorn, prydnadsgavlar, bottenvåning i natursten och smidesbalkonger. De omsorgsfullt huggna detaljerna är utförda i så kallad Yxhultskalksten. Mycket av originalsnickerier finns kvar i husets fönster och rikt skurna portar. Den dekormålade frisen som löper runt huset är en tolkning av den ursprungliga målningen och återskapad i en ny teknik, benämnd falsk sgraffito.

Ett praktfullt utförande in i minsta detalj

Paradlägenheternas representativa karaktär kommer bland annat till uttryck i trapphus med exklusiva gjutjärnstrappor, parkett- och klinkergolv, snickerier, målade innertak och stuckaturer och kakelugnar. Arkitekt Arwidius anlitade den tidens främsta hantverkare och sannolikt har Edward Notini, känd stuckatör i Malmö, svarat för stuckarbetena medan dekormålningen troligen är utförd av Svante Thulins målerifirma i Lund. Den är bland annat känd för att ha svarat för de avancerade målningarna i flera av arkitekt Helgo Zettervalls byggnader. Förutom en slösande prakt i interiörerna lät Arwidius också installera nymodigheter som kopplade fönster. Byggnadens höga standard bidrog till att många av den tidens etablerade malmöbor hyrde lägenhet här. Bland hyresgästernas titlar märktes grosshandlare och häradshövding.

”Såpa, toilett- och tvättvåler, vagnsfett och vagnssmörja, frost-fjärils-salva med mera”

De här olika produkterna tillverkades enligt en reklamtext från 1915 vid A P Sjöbergs fabriker. Grunden för Sjöbergs verksamhet låg i det kritbruk i Södra Sallerup som Sjöberg hade startat på 1860-talet. Efter hand växte företaget och produktionen breddades. Under senare delen av 1800-talet köpte Sjöberg tomter i kvarteret Humle vid Östergatan. De två fabriksbyggnader och det magasin, i rött respektive gult tegel, i kvarteret södra del, minner om tillverkningen som pågick till 1930-talet. Husen är uppförda mellan 1860 och 1911. De inrymmer numera kontor och bostäder.

Renovering för att återge bostadshusets sin forna glans

Under 1993 påbörjades renoveringsarbeten, både ut- och invändigt, av bostadshuset för att återställa det till sitt ursprungliga utseende. Gårdsfasaderna renoverades 2009. Vid renoveringen 2012-2013 av bostadshusets fasad gjordes bland annat konservering av stenarbetena och de dekorationsmålade friserna återskapades.

Här kan du läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram/ Stadens landskap.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Sjöbergska huset har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den välbevarade anläggningen med sina många hus, sin gårdsmiljö och olika ursprungliga funktioner representerar en bebyggelsemiljö med tradition tillbaka till medeltiden.
  • att byggnaderna berättar om ett expansivt skede i Malmös historia under det sena 1800-talet.
  • att bostadshuset speglar 1800-talets högborgerliga privatpalats och den tidens arkitekturideal, såväl vad gäller exteriör och interiör, som materialval.
  • att bostadshuset interiör är väl bevarad och skyddad, såväl vad gäller planlösning som fast inredning och utsmyckning.
  • att bostadshuset vittnar om det sena 1800-talets tekniska nyheter som huvudtrappornas konstruktion och de kopplade fönstren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Malmö kommun.

Bostads- och kontorsbyggnad.

Byggnadsminne 1987.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss