Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Maltesholm, gravhögar och fossil åker

Gravhög i skog norr om Maltesholms godsmiljö

Gravhög i skog norr om Maltesholms godsmiljö

Gravhögar ligger här, över 3 500 år senare, dolda inne i skogen. Här finns ett område med gravhögar samt ett område med fossil åkermark som är 1000 meter långt och 200 - 500 meter brett som kan beskådas inne i skogen.

Fornåkrarna här på Linderödsåsen är välbevarade och ganska lätta att upptäcka i granskogen.
Marken har ofta använts återkommande under både förhistorisk och historisk tid. Inom området
finns därför hundratals röjningsrösen samt oregelbundna åkerytor som begränsas av terrasser.
Här finns även ett flertal gravar, skärvstenshögar och skålgropsförekomster.

Högarna är uppförda över betydelsefulla kvinnor och män i dåtidens samhälle. De här högarna är inte arkeologiskt undersökta. Utifrån undersökningar av andra gravhögar vet vi att man begravde den döde i en trä- eller stenkista. Den döde begravdes i sina kläder och fick med sig gravgåvor som vapen, redskap, smycken och kanske lerkärl med mat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kör från Tollarp mot Maltesholm. Strax för avtagsväg till godsmiljön finns skylt längs vägen.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss