Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gymnastikhuset på Hvilan

Hvilans folkhögskola i Åkarp grundades 1868 och är en av de tre äldsta i landet. Folkhögskola är en speciell nordisk skolform och utvecklades i Danmark på 1840-talet. Syftet var att ge möjlighet till en vidareutbildning efter folkskolan.

Under den första tiden utgjordes eleverna av män, senare öppnades skolan också för kvinnor. Förutom lektioner och föredrag i ämnen som till exempel svenska, historia, geografi, matematik, samhällskunskap, bokföring och sång förekom också en viss form av gymnastik på schemat.

Den skedde till att börja med utomhus och bestod av i huvudsak av marscher, olika kroppsövningar och gevärsexercis. År 1884 byggdes gymnastikbyggnaden, som idag är den äldsta, bevarade i sitt slag i landet. Huset skulle inte bara fungera för gymnastikundervisning utan även som samlingssal för skolan. Förebild till gymnastikhuset hämtades från Danmark.

Med inspiration av Pehr Henrik Ling ”den svenske gymnastikens fader”

Att förebilden till gymnastikhuset hämtades från Danmark hade sin grund i ett mångårigt samarbete mellan de danska och skånska folkhögskolorna. Ansvariga för folkhögskolan i Vallekilde på Själland hade, efter ett besök i Stockholm 1882, blivit inspirerade av den gymnastik som drevs vid Gymnastiska Centralinstitutet, grundat av Pehr Henrik Ling. Skoledningen lät uppföra ett nytt gymnastikhus i Vallekilde utformat efter det svenska institutets idéer. För ritningarna anlitades en ung arkitekt M Nyrup, som senare kom att rita rådhuset i Köpenhamn.

Dansk förebild

Hvilans gymnastikbyggnad är utformad efter förebild av gymnastikhuset i folkhögskolan Vallekilde, som är byggt samma år.  Byggmästare var Andreas Bentsen, som också var lärare vid den danska skolan, var en förespråkare av gymnastikundervisning. Han svarade för ritningarna till Hvilanbyggnaden och var senare verksam vid uppförandet av flera andra gymnastikhus med liknande utformning i Danmark.

Gymnastikbyggnaden på Hvilan skiljer sig från folkhögskolans andra byggnader. Det är ett trähus i en våning, klädd med röd- och gulmålad panel. De högt sittande fönstren är karaktäristiska för gymnastikhus och snickerierna vittnar om det sena 1800-talets stilideal. Gymnastiksalen har kvar sin planlösning och äldre prägel med panelklädda väggar och tak, figursågade detaljer och ribbstolar. Byggnaden kom att få betydelse för byggandet av gymnastikhus vid flera andra svenska folkhögskolor.

Under åren 1986-1989 genomfördes en restaurering med syfte att återföra huset så långt som möjligt till ursprungligt skick. Det används än idag som gymnastikhus och har under senare år tillbyggts med omklädningsrum och duschar.

Här kan du läsa mer om folkhögskolor i länets Kulturmiljöprogram/ Administrativa landskap/Folkhögskolor

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Gymnastikbyggnaden på folkhögskolan Hvilan har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att det är den äldsta, bevarade av folkhögsskolornas gymnastikhus i Sverige och att den vittnar om hur de tidigaste gymnastiksalarna utformades.
  • byggnadens utformning och materialval återspeglar de höga krav på hantverksskicklighet och materialäkthet som representerar 1880-talet.
  • att gymnastiksal har en välbevarad interiör med tydliga karaktärsdrag som till exempel de högt sittande fönstren, de ribbstolsklädda väggarna och läktaren vid ena sidan.        

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Burlövs kommun.

Gymnastikhus.

Byggnadsminne 1991.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss