Hovrätten i Malmö

Ett par hundra meter öster om Malmöhus slott, invid Västra hamnkanalen reser sig hovrättens gamla byggnad. Den uppfördes 1916-1917 för att inrymma hovrätten över Skåne och Blekinge.

Byggherre var Malmö stad som lät uppföra den nya domstolsbyggnaden för statens räkning. Byggnationen hade föregåtts av en arkitekttävling, där stockholmsarkitekten Ivar Callmanders förslag placerades bland de främsta. Efter viss omarbetning kunde förslaget antas. Den nya domstolsbyggnaden kom att bli en värdig representant för tidens offentliga byggnader. Den nationalromantiska arkitekturstilen med sin koppling till svensk stormaktstid kom väl till uttryck såväl vad gäller utförande som detaljer och material.

Vid landets hovrätter handläggs juridiska ärenden som har blivit överklagade vid länens tingsrätter. Här utbildas också jurister till domare och hovrätten svarar även för yttranden till regeringen över ny lagstiftning. Den västra delen av Skåne utvecklats kraftigt under senare delen av 1800-talet och därför fattade staten beslut om att flytta hovrätten över Skåne och Blekinge från Kristianstad, där den funnits sedan 1821, till det växande Malmö. Hovrätten var förlagd till det här huset till 2009 och då man flyttade in i en ny byggnad på andra sidan kanalen. Efter en renovering 2013 bedrivs här konferens-verksamhet under namnet High Court.

"Ärlig svensk" motto för tävlingsförslaget

Den två våningar höga byggnaden visar på arkitekturdrag som är typiska för sin tid; den dekorativt huggna portalen och de kraftiga hörnlisenerna, allt i skånsk röd sandsten, den höga granitgrunden och den monumentala dubbeltrappan till huvudingången. Portalens sköldar med de två landskapsvapnen, en grip och ett ekträd, symboliserar Skåne och Blekinge. Takets kopparklädda klocktorn är på ett karaktäristiskt vis försedd med ett ur och urtavla, typiskt för domstolsbyggnader.

En del förändringar har skett under årens lopp och bland annat gjordes en tillbyggnad med en våning mot kanalen 1956. Då inreddes även vinden och takkupor tillkom. Interiören har flera karaktärsdrag som hör till det tidiga 1900-talet. Här märks till exempel förhallens och nedre hallens kryssvälvda tak, det röd och grå kalkstensgolvet och väggarnas dekorativa kalkmålning. Den övre hallen, dit en bred kalkstenstrappa leder, täcks av ett kassettak. Här finns gamla stora plenisalen, hovrättspresidentens rum och sessionsrum. Flera rum har väggpaneler och tidstypiska snickeridetaljer, spegeldörrar, stuck- och kassettak och blyinfattade fönster.

Här kan du läsa mer om domstolsbyggnader i länets Kulturmiljöprogram/ Administrativa landskap/Ordning, rätt och säkerhet

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Hovrätten har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den är representativ för 1900-talets offentliga byggnader med en rikt utformad och påkostad exteriör.
  • den bibehållna inredningen och de hantverksmässigt utförda detaljerna från byggnadstiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Malmö kommun.

Kontor- och konferenslokaler.

Byggnadsminne 1997.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss