Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skabersjöskolan

Skabersjöskolan, från 1942, är det yngsta av de tre skolhusen i Skabersjö by. De äldre skolhusen, från 1830 respektive 1860, har med tiden ändrats till bostadshus. 

Genom folkskolestadgan 1842 bestämdes om obligatorisk skolgång i landet och att det skulle finnas minst en skola i varje socken. Skolhusbyggandet blev efter hand en allt viktigare uppgift för staten att styra och från och med 1935 utgick statsbidrag till uppförande av nya skolor. Skolhuset från 1942 är ett exempel på hur de nya bidragsbyggda skolhusen kunde utformas. Särskilda krav ställdes för bidraget. Det innebar att ritningarna granskades av en fackman och att det förutom lärosalar skulle finnas bland annat slöjdsal, skolkökslokal, barnbespisningslokal, toaletter, gymnastiksal, omklädningsrum och skolbad. Skabersjöskolan används idag för friskoleverksamhet som omfattar förskola, skola och fritidshem.

Ett skolhus i tidens anda

Skabersjöskolan med välbevarad exteriör och interiör är utformad utifrån 1930-talets statliga direktiv. Efter att skolrådet och kyrkostämman i Skabersjö beslutat om nytt skolhus anlitades en arkitekt i Lund, Sante Johnsson, för ritningarna. En ny skoltomt, väster om kyrkan, skänktes av godsägaren till Skabersjö slott. Arkitekten gav byggnaden ett modernt uttryck i tidens funktionalistiska stil med släta, ljusa putsfasader, symmetrisk uppbyggnad, stora fönster och ett flackt sadeltak. Skolan kom därmed att få en utformning av mer stadsmässig karaktär, som hitintills varit mindre vanlig på den skånska landsbygden. Huvudentrén mot söder betonas av den höga porten samt skolans namn och byggnadsår i metall. På fasaden finns också den obligatoriska skolklockan i form av en stor urtavla, idag saknas dock visarna. Gymnastiksalen utgör en egen byggnadsdel, sammanbyggd med huvudbyggnaden. Skolhuset har under en tid också fungerat som byns samlingslokal.

En skolgård för lek och spel

Den stora skolgården utgjorde en viktig del av sin tids skolpedagogik. Enligt riktlinjerna skulle det finnas ytor för lek, löparbana, trädgård och samlingsplats med flaggstång. Skolgården av idag har genomgått en del förändringar och anpassats efter dagens användning.

Du kan läsa mer om skolor i länets Kulturmiljöprogram.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Skabersjöskolan har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den berättar om folkhemstidens satsning på funktionella skolbyggnader, vars utformning och disposition styrdes av statliga direktiv och bidrag.
  • att den har en välbevarad och tidstypisk karaktär.
  • att den tydligt speglar funktionalismens arkitekturideal och att den är en av få i sitt slag som uppfördes utanför städer och större tätorter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Svedala kommun.

Byggnaden är privatägd.

Byggnadsminne 1998.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss