Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bensinstationen i Mörarp

Bilismen har på många sätt kommit att stå som en symbol för 1900-talets framtidstro. Bensinstationen i Mörarp, även kallad Caltex-macken, berättar om bilismen och det avtryck den kom att göra i Sverige från 1930-talet och under hela århundradet.

Stationen är byggd 1936-1937 och speglar genom sin funktionalistiska byggnadsstil 1930-talets nya tankar och ideal, vilket framhävs bland annat genom den odekorerade vita fasaden, de stora fönstren och skärmtakets utformning. Den första föreståndaren var Carl Westberg och hans namn pryder än idag fasaden.

Bensinstationen har ett karaktäristiskt läge vid landsvägen, som förr var en del av riksvägen mellan Skåne och övriga Sverige. Mörarp var under lång tid centralort för omlandet och här fanns både tings-hus och gästgiveri. Det var en given plats för en bensinstation, det lär ha funnits fem stycken i orten. Caltexmacken är ett välbevarat och tidstypiskt exempel på hur de tidiga bensinstationerna kunde se ut, såväl interiört som exteriört. Pumpar, skyltar och den öppna ytan för in- och utfart ingår som väsent-liga delar i miljön. Förutom bensinförsäljning och verkstad drevs här under en tid också taxiverksamhet.

Stationsbyggnaden är på karaktäristiskt vis indelad i butiksdel, kontor, lager, verkstad och wc. Planlösningen stämmer i stort överens med en ritning från 1946 då verkstadsdelen tillbyggdes. I butiksdel, kontor och verkstad finns äldre inredning bevarad.

Bensinstationen i Mörarp byggdes av Texaco-bolaget. Den har under årens lopp också tillhört Caltex och idag är det en Caltex-skylt som minner om verksamheten. Bensinförsäljningen upphörde på 1970-talet och då togs en del av inredningen bort. Kontoret och verkstaden berördes inte. I slutet av 1990-talet gjordes en renovering för att återställa lokalerna till sitt tidigare utseende och för detta köptes äldre inredning och skyltar åter in. Idag används bensinstationens verkstadsdel för bilreparation.

Här kan du läsa mer om bilism i länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling /Kommunikationernas landskap.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Bensinstationen har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den är en välbevarad representant för de tidiga bensinstationerna, präglade av funktionalismens arkitektur.
  • att såväl exteriör som interiör berättar om den ursprungliga verksamheten.
  • att planlösningen och typiska delar som bland annat skärmtaket, de stora fönstren, butikslokalen, kontoret, verkstaden och bensinpumparna finns kvar.
  • att fast inredning som dörrar, hyllor, disk- och arbetsbänkar är bevarad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Helsingborgs kommun, 

Privatägd.

Byggnadsminne 2017

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss