Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fortifikationshuset eller Gamla Kassan i Landskrona

Fortifikationshuset vid kanalen i Nya staden i Landskrona berättar om stadens utveckling och historia under 1700-talet då den skulle bli Nordens starkaste fäste i väster.

Byggnaden uppfördes 1754-1757 som en av stadens förnäma byggnader. Byggherre var borgmästaren Bernhard Oelreich. Några år senare köpte svenska staten byggnaden och den blev bostad för general von Strussenfelt, utsedd att ansvara för den stora utbyggnaden av Landskronas försvarsanläggningar. Förutom bostad åt generalen och hans familj fanns det kontor för fortifikationsförvaltningen. Här förvarades också förvaltningens kassa, vilket har gett husets dess folkliga namn Gamla Kassan.

Nya staden speglar 1700-talets stadsplaneideal med ett rätlinjigt gatunät, rektangulära kvarter och en öppen platsbildning där stadens kyrka är placerad. Överintendent Carl Hårleman anses ha deltagit i stadsplanearbetet för det nya Landskrona. Han ritade den stora kasernlängan, Adolf Fredriks kasern, vid Kasernplan och kom även att påverka mycket av stadens nya bebyggelse. Det syns tydligt i fortifikationsförvaltningens högresta, putsade stenhus. Bottenvåningens rusticerade puts, listverken, körporten och det kraftiga mansardtaket är kännetecknande för 1700-talets representativa byggnader, där franska influenser satt tydliga spår.

Interiörerna speglar än idag mycket av 1700-talet och syns bland annat i planlösning, trapphus med stengolv, salongerna och de välbevarade snickerierna. Källarplanet upptas av förrådsutrymmen under kraftiga tegelvalv.

Körporten leder in till den stensatta gården. En gårdsbyggnad i tvåvåningar med typisk 1700-talsprägel sluter gården mot öster. Här fanns under en tid ett kronobageri som försåg stadens regemente med bröd. Den stora bakugnen finns kvar.

Huset återgick efter närmare 200 år i privat ägo 1956. Restaureringar har gjorts i olika omgångar under senare delen av 1900-talet i syfte att ta tillvara interiörens 1700-tals karaktär. 

Här kan du läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram/ Stadens landskap.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Fortifikationshuset har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaderna berättar om Landskrona historia och bebyggelse under 1700-talet.
  • att huvudbyggnaden med sitt representativa utförande och bevarade fasta inredning är karaktäristisk för 1700-talets påkostade stadsgårdar.
  • att gårdshuset till sin funktion och utformning vittnar om en speciell verksamhet i en garnisonsstad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Landskrona kommun, adress Parkgatan 4.

Privat bostadsbyggnad.

Byggnadsminne 1963.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss