Ulla Molins trädgård

På en hörntomt i ett av Höganäs villakvarter finns en av landets främsta representanter för det sena 1900-talets trädgårdsanläggningar. Den skapades av trädgårdspionjären Ulla Molin, som under 1970- till 1990-talen omgestaltade en äldre villaträdgård till en modernistisk anläggning där form och växtval berättar om den tidens nya idéer.

Trädgårdskonst i den lilla skalan

Ulla Molin flyttade till Tallgatan med sin man 1978 och anläggandet av dagens trädgård påbörjades. Tomten, som redan från början var inramad av oxelhäckar mot gatan, är indelad i olika trädgårdsrum. Trädgården är uppbyggd utifrån olika former, företrädesvis rundade, olika bladverk och en kontrastverkan. Gångar med sidor av designad kantsten, konstnärligt lagda tegelplattor och grusbelagd partier delar in trädgården. Växtvalet är gjort utifrån platsens förutsättningar. Buxbom, formklippt till klot eller djurfigurer alternativt i låga häckar, ingår som viktig del i trädgården. De olika årstiderna ger sina speciella avtryck. Inslaget av blommande växter, förutom vårblommande lökar, är återhållsamt och går i milda färger som vitt och silvrigt grått samt rosa och blålila. Ulla Molin hade tanken att en trädgård skulle vara lätt att sköta och marktäckare av skilda slag är ett typiskt inslag. Entrén finns i norr och den här skuggiga sidan har sin speciella växtlighet medan en större öppen terrass tar upp ytan söder om huset. Mot väster breder plommonlunden, tänkt som både vind- och insynsskydd, ut sig. I den här delen av trädgården finns också lusthuset och fågelbadet. Sydost om villan ligger köksträdgård och växthus. Här har under senare år skett vissa förändringar.

En nära koppling mellan bostaden och trädgården var en av grundstenarna i Ulla Molins skapande. De tankarna kommer också till uttryck i en tillbyggnad av den ursprungliga 1920-talsvillan. De stora glasytorna och terrassen bildar en övergång mellan ute och inne. Klippta buskar och klättrande växter ger en inramning åt byggnaden.

Opinionsbildare med stor påverkan på den moderna trädgården

Trädgårdspionjären Ulla Molin, född 1909, växte upp på landsbygden i nordvästra Skåne men var under en lång tid verksam i Stockholm. Intresset för trädgård började tidigt. Genom sitt arbete som redaktör för olika trädgårdsinriktade tidskrifter fick hon en stor kontaktyta och möjlighet att påverka. Ulla Molin gav ut flera skrifter. I boken ”Leva med trädgård” skrev hon om de egna trädgårdarna och i synnerhet den i Höganäs. I ”Skönt kring grönt” gjordes illustrationerna av Lisa Bauer, känd glaskonstnär och illustratör.

En nydanande insats för trädgårdar blev hennes ”Gröna Gården” i Helsingborg 1967, en plats för rådgivning och idéer. Här fanns permanenta utställningar men också redskap och dekorativa bruksföremål till försäljning. Några av föremålen skapades i samarbete med formgivaren Signe Persson Melin. Ulla Molin åtog sig även uppdrag som gällde anläggande av privata trädgårdar. Hennes trädgårdstankar kom vidare till uttryck i en mindre anläggning inom Norrvikens trädgårdar och i atriumgården i Landskrona konsthallen.

Idag finns ett ökat intresse för trädgårdar och Ulla Molins formideal och tankar återfinns i mycket. Ulla Molin avled 1997. Efter hennes död förvaltas trädgården på Tallgatan av nya ägare, som tar ansvar för att kulturarvet efter henne lever vidare.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Ulla Molins trädgård har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den berättar om det sena 1900-talets trädgård och om Ulla Molin, som en stilbildare inom svensk trädgårdskonst.
  • den välbevarade karaktären där den ursprungliga utformningen med en trädgård indelad i olika rum och det genomtänkta växtmaterialet har behållits.
  • att den speglar ett intresse- och verksamhetsområde där yrkeskvinnor kom att ta en ny roll vid mitten av 1900-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Höganäs kommun.

Privatbostad.

Byggnadsminne 2010.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss