Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Zettervallska villan

Zettervallska villan

1860 kallades Helgo Zettervall till Lund som domkyrkoarkitekt. Uppdraget var att slutföra restaureringen av domkyrkan. Han kom med tiden att få många uppdrag. Utöver de kyrkliga kom han också att svara för universitetets och stadens nybyggnader. Dessutom gällde uppdragen ett stort antal privatbostäder. För sin egen del lät han 1870-1871 uppföra den palatsliknande villan vid Sandgatan, i nära anslutning till universitetet. Inspirationen hämtades från den italienska renässansarkitekturen och villan inreddes både till bostad för familjen och till kontor för Zettervalls verksamhet.

Genom sin verksamhet, som omfattade såväl kyrkligt som profant, kom han att prägla mycket av det sena 1800-talets byggande. Den egna villan blev inledning för många byggnader i klassisk form som blev kännetecknande för hans kommande verk, däribland Universitetshuset i Lund. Den långsmala tomten i kvarteret Thomader utnyttjade Zettervall väl och placerade sin villa långt in från gatan. Ett järnstaket och en stenmur markerar gräns i väster. Innanför denna skapar trädgården med sin formklippta buxbom och sitt springvatten ett grönt rum framför villan. Den representativa vitputsade fasaden med loggia, balkong och profilerade listverk i väster bryter av mot en enklare gestaltning av gårdssidan. Den långsmala gårdsflygeln, även kallad Italienska längan, utmed norra tomtgränsen användes från början för köksutrymme, brygghus och förråd. Hushållet bestod av herr och fru Zettervall, två söner och tjänstefolk. På kontoret var en eller två ritare anställda. Den inre delen av tomten upptas av en trädgård med en del äldre träd och stensatta partier, delvis omgestaltad under senare tid.

Interiören hade ursprungligen en påkostad utsmyckning helt i överensstämmelse med exteriören. Bottenvåningen innehöll från början kontorsdelen medan första våningen användes som representationsvåning och var inredd med en stor salong. Den var från början utsmyckad med dekorativa målningar med bland annat växtrankor, djurmotiv och medaljonger med siluetter av framstående arkitekter. Tidstypisk inredning som till exempel kakelugnar, boaserade väggar, fönster med glasmålning och ett blomsterfönster finns bevarad. Översta våningen var avsedd för familjens sovrum.

Zettervall lät sin villa bli något av ett experimenthus med flera tekniska moderniteter och här fanns centralvärme, badrum, rinnande varmvatten, vattentoaletter och gasbelysning.

Efter att Zettervall sålt sin villa i början av 1880-talet i samband med att han utnämndes till överintendent och flyttade till Stockholm kom byggnaden att användas för olika ändamål. Från 1906 fram till 1960 ingick den i Sydsvenska Gymnastikinstitutet, som svarade för utbildning av sjukgymnaster och gymnastiklärare. Föreståndare för institutet var major och fru Thulin, som också hade sin bostad i villan. Senare har huset hyst en förlagsrörelse och även använts som festlokal. Idag ägs villan av en bostadsrättsförening.

Här kan du läsa mer om villor och bostäder i länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling/Stadens landskap

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Zettervallska villan har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden representerar en av 1800-talets mest framträdande svenska arkitekter, Helgo Zettervall.
  • att byggnaden speglar 1800-talets påkostade villaarkitektur där såväl gestaltningen som de tekniska lösningarna är betecknande för arkitektens nyskapande.
  • miljön i sin helhet där byggnad och trädgård bildar en helhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Lunds kommun.

Privatbostad.

Byggnadsminne 1976.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss