Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gamlegården i Dagstorp

Dagstorps by, en dryg mil sydost om Landskrona, var en av de många skånska byar som blev kraftigt förändrad i samband med de stora jordreformerna i början av 1800-talet. År 1804 genomfördes enskifte, som innebar att varje gård fick sin jord samlad till ett sammanhängande markområde.  Gårdens byggnader flyttades ut från bykärnan och byggdes upp på en ny gårdsplats. Gamlegården är en av tre, av de ursprungligen tretton gårdarna, som fick ligga kvar i bykärnan. 

En traditionell korsvirkesgård

Skifteskartan visar Gamlegården som en fyrlängad gård. Av gårdens längor är boningshuset bevarat medan ekonomilängorna togs ned på 1870-talet. De flyttades till sin nuvarande plats, väster om boningshuset. En stor, traditionellt gestaltad trädgård ligger i direkt anslutning till boningshusets östra sida och breder ut sig med gångar och kvarter där de gamla ekonomilängorna tidigare låg.

Boningslängan, uppförd 1796, följer en skånsk byggnadstradition med vitkalkat korsvirke, rödmålad timra och stråtäckt tak. På taket finns homejor, ett slags takkupor, som började bli vanliga under slutet av 1700-talet. Byggnadens planlösning har till viss del behållits liksom delar av inredningen. Stallängan och logen har, i likhet med boningshuset, en stomme i korsvirke och stråtäckta tak. Ytterväggarnas rödfärgade brädfodring har sedan långt tillbaka varit ett sätt att skydda korsvirket och finns framför allt i det som kallas Skånes mellanbygd. Den stensatta gårdsplanen, stenoren, understryker gårdens ålderdomliga prägel.

Tobaksodling

Förr i tiden hade trakten kring Landskrona, i likhet med slätten vid Kristianstad, en betydande tobaksodling. De sandiga och lätta jordarna passade väl för tobaksodling och tobaken gjorde det möjligt att få en extrainkomst. Efter skörd torkades tobaksbladen på husvindarna och på vindarna till Gamlestorps längor finns speciella anordningar bevarade, som vittnar om äldre tiders tobakshantering.

​​Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Gamlegården har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den har en ålderdomlig karaktär och ett byggnadsskick som kännetecknar stora delar av Skånes slättbygder.
  • att den genom sitt läge i den gamla bykärnan berättar om en månghundraårig skånska bytradition.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kävlinge kommun.

Privatbostad.

Byggnadsminne 1974.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss