Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ystads Teater

Ystads Teater ligger vid Sjömansgatan, det breda stråk som skiljer den gamla staden från järnvägs- och hamnområdet. Den monumentala byggnaden är en del av den representativa bebyggelse som växte fram i det här området efter det att järnvägen etablerades under 1860-talet. Byggnaden invigdes 1894. För ritningarna svarade stadsarkitekt Peter Boisen.

Med inspiration från kontinenten

Av de praktfulla teaterbyggnaderna som byggdes i Skåne under 1800-talet är få bevarade och Ystads Teater intar därför en särställning. Stora teaterhus, inspirerade av kontinentala förebilder i Berlin och Paris men även Kungliga operan i Stockholm, uppfördes i flera svenska landsortsstäder. Andra goda exempel är de jämngamla teaterhusen i Karlstad och Varberg.

Ystads teaterhus, i rött tegel med putsdekor, har de karaktärsdrag som utmärker det sena 1800-talets teatrar. De är storskaliga, har elegant utformade fasader och praktfulla entréer. Fasadens kolonner, profilerade listverk, balustrader och putsornament understryker den nyklassiska arkitekturstil som var speciellt uppskattad under slutet av 1800-talet. Påbyggnaden på taket markerar den stora scenvinden där bland annat kulisserna förvaras.

En klassisk, utsmyckad teaterinteriör

Interiören går i klassisk teaterstil i rött, vitt och guld. För den praktfulla inredningen och kulisserna svarade tidens mest framstående teaterdekoratör, Carl Ludwig Grabow, som hade ateljé i huvudstaden och som bland sina många uppdrag också svarade för utsmyckningen av Kungliga operan i Stockholm. Genom en stor renoveringssatsning 1992-1993 kunde teaterns interiör återställas till sitt 1800-tals utseende. Originalbiljettluckan i foajén finns kvar liksom caféets inredning och snickerier, tak- och väggmålningar. Särskilt välbevarad är den hästskoformade teatersalongen med sina sidologer, takplafond och stora lampkrona. Ridån, enligt klassiskt manér målad som en imitation av ett rött sammetsdraperi, är en kopia av originalridån och togs fram vid restaureringen 1993. Scenmaskineriet är unikt och har få motsvarigheter i landet. Originalkulisserna liksom det ursprungliga scenmaskineriet i trä med kulissvagnar, falluckor, handspel och gångspel är intakta och används.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Ystads teater har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • byggnaden som ett välbevarat och karaktäristiskt exempel för de monumentala teaterhus som restes i några av landets städer decennierna kring sekelskiftet 1900.
  • husets olika material, utformning och dekorativa utsmyckning. Sammantagna speglar de sin tids smak och arkitekturideal.
  • det välbevarade scenmaskineriet och originalkulisserna med få motsvarigheter bland landets teaterbyggnader.
  • att teaterbyggnaden kontinuerligt har använts för teaterverksamhet. Byggnadens välbevarade interiör ger en upplevelse av en genuin teatermiljö av det sena 1800-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Ystads kommun.

Byggnaden används som teater.                

Byggnadsminne 1994.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss