Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skjulet

Det finns många namn på det lilla svarta trähuset som ligger vid hamnplanen i Torekov med utsikt över Kattegatt och Hallands Väderö. Förutom Skjulet har den också kallats för Börsen och Vaktstugan. Härifrån har ortens fiskar- och sjömansfamiljer hållit utkik efter hemvändande fiskebåtar och skepp. Sedan 1950-talet är byggnaden inredd som museum och här finns olika föremål som visar på Torekovs historia och kopplingen till sjöfart och fiske.

Det finns ingen uppgift om byggnadens ålder men det finns en markering för ett hus på en karta från 1824. Byggnaden har ett ovanligt utseende och skiljer sig från de övriga husen i Torekov. Långsidan mot havet är till stor del öppen och härifrån är det fri sikt mot vattnet. Två galjonsfigurer pryder husets entrésida.

Sedan 1950 ägs Skjulet av Torekovs Sjöfarts- och Hembygdsförening. Det utseende huset har i dag är till stor del ett resultat av en restaurering på 1950-talet då det ställdes i ordning som museum. I utställningen visas en stor samling av gamla namnbrädor från båtar och skepp tillsammans med galjonsfigurer. Här finns också olika föremål av mer exotisk karaktär.

På 1900-talet växte turistverksamheten i Torekov och Hallands Väderö blev ett populärt utflyktsmål. Skjulet fungerade under en tid som vänthall för passagerarbåtarna till ön.

Här kan du läsa mer om kustsamhällena länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling/Kustens landskap

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Skjulet har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden har en lång historia som en samlingsplats för befolkningen i skepparsamhället och fiskeläget Torekov.
  • att byggnaden är en viktig del i upplevelsen av Torekovs hamnmiljö där också sjöfartsmuseet, lotsutkiken och varmbadhuset ingår. Sammantaget har de havet, fisket, sjöfarten och turismen som en gemensam grund.
  • att byggnaden är en del av Torekovs identitet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Båstads kommun.

Museum, ägare Torekovs Sjöfarts- och Hembygdsförening.

Byggnadsminne 2013. 

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss