Gudahagen

Gudahagen här i Näsum är ett gravfält, anlagt under den yngre järnåldern. Genom sin ovanliga karaktär och storlek är det ett av Skånes sevärda förhistoriska monument.

250 stenar på en kulle

Gudahagen ligger på en höjd, Kyrkebacken eller Kyrkekulle, i odlingslandskapet längs Holjeån. Längs de upp till 50 meter långa sidorna har ursprungligen minst 250 stenar varit resta. I öster saknas nästan alla stenarna, men en skarp terrasskant visar var de stått. Man har tagit sig upp till anläggningen via två stensatta ramper i väster.

Innanför inhägnaden finns flacka gravar och terrasser. Genom ett par mindre arkeologiska undersökningar vet man, att Gudahagen är ett gravfält från den yngre delen av järnåldern (400-1050 e Kr). Här har man begravt sina döda, både brända och obrända.

Den första kyrkan, eller?

I början av 1800-talet kallades Gudahagen ”Gamle kyrkegård med Backar”. I folktraditionen utpekas Gudahagen som platsen för Näsums första kyrka. Några spår av en kyrka eller kristna gravar har dock ej påträffats. Nedanför inhägnaden finns en åsgrop, vilken tidigare skall ha varit vattenfylld. Den kallas Kyrkekurre - kurre betyder troligen gömma eller förvaringsplats. Kärret kan ha varit en offerplats under förhistorisk tid, men inga spår av detta har hittats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Platsen ligger norr om Bromölla och sydväst om Näsum.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss