Ekska huset i Lund

Ekska huset

Ekska huset vid Sankt Petri kyrkogata ger en god bild av hur en stor del av bebyggelsen såg ut i Lund till mitten av 1800-talet. Vanligen var husen i korsvirke och huvudbyggnaden, ofta i två våningar, låg med långsidan mot gatan. Fasaden var mestadels putsad och så har Ekskas också varit från början. Det var först på 1920-talet som korsvirket i stommen blev synligt. Husets namn hör samman med professor Johan Gustav Ek och han hustru Augusta, vilka köpte gården på 1850-talet.

Kvarteret ligger vid den gamla infartsvägen från norr och tomterna mot Bredgatan och Sankt Petri kyrkogata har under århundraden varit bebyggda med stadsgårdar. I den sydöstra delen låg under medeltiden Sankt Petri kyrka. Genom att byggnadskroppen skjuter ut något i gatan markerar Ekska huset att gatan här förr i tiden var betydligt smalare. Kvarterets gårdar har under årens lopp haft ägare som representerat flera sociala skikt. Här har funnits såväl akademiker med titlar som professor, sekreterare och räntmästare som handelsmän och hantverkare med yrken som färgare, guldsmed, skräddare, smed och bryggare.

Husets västra del är enligt brandförsäkringshandlingar byggt 1823 medan den östra är något yngre, från 1826. Troligen användes timmer från en äldre byggnad till den östra delen, vilket några byggnadsdetaljer tyder på. På 1860-talet lät änkeprofessorskan Augusta Ek bygga samman de två delarna till ett hus. Till en stadsgård av det här slaget hörde vanligen gårdslängor med plats för stall, vagnport, vedbod och brygghus. De längor som tillhörde Ekska huset revs vid mitten av 1900-talet.

Huset köptes 1950 av Lunds stad och i början av 1970-talet gjordes en omfattande renovering. I byggnadens interiör finns brädgolv och snickerier, bland annat fyllningsdörrar, som till viss del är bevarade. I några rum står äldre kakelugnar kvar, några är utformade i empirestil.

Här kan du läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling/Stadens landskap/Medeltida stadsbildningar.

Motiv för byggnadsminnesförklaring

Ekska huset har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden berättar om de skånska städernas långa korsvirkestradition.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Lunds kommun.

Kontorslokaler.

Byggnadsminne 1974.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss