Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gyllebo slott

Den stora borgruinen på holmen i Gyllebosjön, någon dryg mil nordväst om Simrishamn, minner om de skånska borgar som anlades under 1500-talet och som efter hand kom att omvandlas till behagfulla slottsanläggningar, präglade av 1800-talets ståndssamhälle och dess levnadsvillkor och stilideal.   

Gyllebo finns omnämnt i skriftligt källmaterial redan under medeltiden och på 1400-talet fanns här ett så kallat fast hus, det vill säga en kraftig stenbyggnad uppförd i försvarssyfte för att skydda sin ägare, hans familj och hushåll. Sannolikt ingår delar av denna byggnad i den östra längan av den ursprungligen fyrlängade borganläggningen, som idag står som ruin. Den anlades av en av medlemmarna av den danska adelssläkten Knob under 1530-40-talen. Borgen drabbades av bränder flera tillfällen och förstördes till stora delar på 1740-talet.

Dagens huvudbyggnad, en ljusputsad tvåvåningsbyggnad,  stod färdig 1818. Den ligger alldeles nära den gamla borgruinen, som idag är fornlämning.  Att förse ett äldre gods med en helt ny huvudbyggnad följer ett gängse mönster för flera av de skånska godsen under 1800-talet. Byggnaden är utformad i tidens arkitekturstil vilken inspirerades av antikens byggnadsverk och som bland annat syns i det rundade mittpartiet, den så kallade rotundan, den ståtliga kolonnprydda entrén och det flacka sadeltaket.

Det tidiga 1900-talet innebar förändringar för Gyllebo då stora delar av marken avstyckades och slottet inköptes av Landstinget i Kristianstads län som drev sjukhem i byggnaden. Sedan 1990-talet har slottet åter varit i privat ägo. Gårdens ekonomibyggnader, som från början låg på borgholmen, flyttades på 1800-talet till en plats söder om sjön. Området ligger utanför det skyddsområde som hör till byggnadsminnet.

Här kan du läsa mer om slott och herrgårdar i länets Kulturmiljöprogram i avsnitten om Jordbrukets landskap/Slott och gods och om Krigens landskap/Renässansanläggningar.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Gyllebo slott har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att miljön speglar en utveckling av en skånsk godsmiljö från 1500-talets borganläggning till 1800-talets nyklassiska slott.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Simrishamns kommun,

Privatägd.

Byggnadsminne 1981.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss