Ribersborgs kallbadhus i Malmö

Ribersborgs kallbadhus, vid Öresund strax väster om Malmö stadskärna, är en av landets äldsta och bäst bevarade anläggningarna i sitt slag. Här har malmöbor kunnat njuta av bad allt sedan 1898 och såväl bassänger och soldäck som hytter berättar om en mer än hundraårig badhistoria.

Anläggningens olika delar har under årens gång varit utsatta för havets och vindars krafter och har efter hand reparerats och till viss del bytts ut. Trots detta har badhuset kunnat behåll sin speciella karaktär och den ljust grågröna panelen och snickarglädjen är uttryck för sekelskiftets exotiska badhusarkitektur. Den långa bryggan, över 170 meter, är typisk för kallbadhusen.

Att ta kallbad i Öresund har en lång historia i Malmö. Redan vid mitten av 1800-talet fanns här några badhus och 1863 byggdes en större anläggning nära hamnen. Den blev en föregångare till dagens kallbadhus Ribergsborg. Namnet knyter an till stadsdelen, som hämtat sitt namn från den lantegendom, landeriet Ribersborg, som anlades här på 1700-talet.

Badhuset uppfördes 1898 på initiativ av käppfabrikör C A Richter. Han bildade tillsammans med några av stadens företagare ett aktiebolag, Malmö Saltsjöbad AB. Med material från 1860-talets badhus, som Richter hade köpt på auktion, byggdes en ny stor anläggning i trä. Den ritades av hamningenjör Sune Engström och utformades i överensstämmelse med tidens kallbadhus i en rik panelarkitektur och försedd med lövsågade detaljer. Den ståtliga fasaden var främst tänkt att synas från land. Ribersborgs kallbadhus är ett av de närmare tjugo badhus som kom till från mitten av 1800-talet in på 1930-talet. Redan efter några år, vid julstormen 1902, blev badhuset skadat men det blev snabbt återuppbyggt. Efter hand har anläggningen utökats. Badhuset blev tidigt populärt och det var lätt att ta sig hit med Limhamnsbanan, som öppnade en station här. Förutom bad erbjöds besökarna även mat och dryck i tillhörande caféet. Detta hade tillstånd att servera ”vin och maltdrycker” under sommarmånaderna, ”dock ej å tid, då gudstjenst hålles i S:t Petri församlingskyrka”.

Böj-sträck och ihop, böj-sträck och ihop!

Med käcka kommandorop har flera generationer malmöbor lärt sig simma på Ribersborg. Malmö simsällskap svarade tidigt för simundervisningen vid badet. Varje säsong avslutades med en högtidlig promovering med simuppvisning och prisutdelning. Under Baltiska utställningen 1914 var internationella simtävlingar förlagda till kallbadhusets bassänger.

Bassänger, bryggor och bastur

Till badhuset hör två badavdelningar, en för damer och en för herrar, en servicedel med servering samt en bastudel. Långa bryggor med omklädningshytter inramar tillsammans med soldäck bassängerna. Vågbrytaren, som möter havet i norr, ingår från början i anläggningen och är uppbyggd av cirka 2000 kubikmeter sten, som fraktades till platsen. Genom gångstråk och stegar på vågbrytaren når de badande öppet vatten. Badhusets fem bastur bidrar sedan 1960-talet till att göra Ribersborg uppskattat året runt.

På 1960-talet överlät Malmö Saltsjöbad AB verksamheten till Malmö stad. Efter att en vårstorm 1988 skadat badhuset fanns planer på rivning. Tanken var att ersätta badhuset med ett nytt någon kilometer närmare centrum men det blev en folkstorm mot det här förslaget och badhuset sattes i stånd. Under 2009 genomfördes en omfattande renovering då i stort sett hela pålverket, som badhuset vilar på byttes ut och soldäcken ersattes. De senaste renoveringarna har syftat till, framför allt vad gäller fasad, utsmyckning och färgsättning, att återge kallbadhuset det utseende det hade efter det blev satt i stånd efter 1902-års vinterstorm.

Här kan du läsa mer om kallbadhus i länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling/Fritidens landskap/Badanläggningar

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Ribersborgs kallbadhus har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att det är ett av de äldsta kallbadhusen i landet och fortfarande i bruk.
  • att det är representativt för badanläggningar från sekelskiftet 1900 såväl vad gäller den typiska panelarkitekturen med sina figursågade detaljer som färgsättningen.
  • att miljön i sin helhet är bevarad där också karaktäristiska delar som bryggan och vågbrytaren ingår.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Malmö kommun.

Kallbadhus.

Byggnadsminne 1995.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss