Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Kronohuset i Kristianstad

Stora Kronohuset upptar hela norra sidan av Stora Torg, mitt i Kristianstads stadskärna. Byggnaden stod klar 1841 och är en karaktäristisk representant för 1800-talets offentliga byggnader, utformade i en nyklassicistisk arkitekturstil.

​Fasaden kröns av en latinsk text LEGIBUS ET ARMIS som betyder ”åt lagar och vapen”. Texten syftar på husets ursprungliga funktion som kanslibyggnad för Wendes artilleriregemente och som hovrättsbyggnad för Hovrätten över Skåne och Blekinge. Ovanför texten syns det svenska riksvapnet, tre kronor, krönta av en kunglig krona och omgivet av två lejon. De har en lagbok respektive ett svärd som attribut och syftar på byggnadens tidigare funktion.

En ny Hovrätt

Från det att Skåne och Blekinge blev svenska landskap genom freden i Roskilde 1658 och fram till början av 1800-talet var de rättsligen inordnade under Göta hovrätt. De rättsliga processerna i den här delen av landet hade i början av 1800-talet fått sådan omfattning att det fanns behov av en helt ny Hovrätt. Ett beslut om detta togs 1820 och den nya rätten placerades i Kristianstad.

En byggnad för jurister och militärer

Den nya kanslibyggnad, Stora Kronohuset, togs i bruk 1841. Den östra delen iordningställdes för Hovrätten medan den västra delen inrättades som stabskansli för Kunglig Wendes Artilleriregemente. Vid nybyggnaden kom det befintliga garnisonssjukhuset från 1825, beläget vid Västra Storgatan, att sammanfogas med kanslibyggnaden. Det är inte känt vem som ritade den ståtliga kanslibyggnaden. Genom sitt klassicerande uttryck i exteriören stämmer den väl överens med flera andra av tidens militära och offentliga byggnader. Den har en ovanlig utsmyckningsdetalj på taket. Det är skorstenarnas avslutning, utformad som ett fabeldjur, en så kallad lindorm, som knyter an till regementsvapnet. Stora Kronohuset kallas också Högvakten på grund av att Kristianstad hade en högvakt, en särskild beriden vaktstyrka, förlagd hit fram till 1927.

Sedan Hovrätten över Skåne och Blekinge flyttades till Malmö 1917 disponerades hela byggnaden av militären fram till 2001 då Södra Underhållsregementet lämnade byggnaden och den militära, över 150-åriga verksamheten i huset upphörde. Idag inrymmer Stora Kronohuset kontorslokaler och en restaurang.

Du kan läsa mer om rättsväsende i länets Kulturmiljöprogram/Skånes historia och utveckling/Administrativa landskap/Ordning, rätt och säkerhet

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Stora Kronohuset har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden berättar om Kristianstad som en av landets mer betydande förvaltnings- och militärstäder.
  • att byggnaden speglar såväl 1800-talets stadsarkitektur som den offentliga byggverksamheten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kristianstads kommun.

Kontor och restaurang. Privatägd.

Byggnadsminne 1994.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss