Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Österslövs gamla prästgård

Österslövs gamla prästgård ligger omedelbart söder om Österslövs kyrka och kyrkogård. Tillsammans fungerade de som äldre tiders centrum för socknen. Av den ursprungligen fyrlängade prästgården återstår idag den halmtäckta norra längan. Prästgården räknas som en av de äldsta i Skåne och längan är troligen från 1690-talet.           

​Traditionellt nordskånskt byggnadsskick

I den norra längan fanns prästens bostad. En inskription, LCB:PID 1695, syftar sannolikt på Lars Christophersen Blanxius, som var kyrkoherde i socken från 1674, och hans hustru Pernilla Jörgensdotter. De olika om- och tillbyggnader, som gjorts under årens lopp, framför allt under 1700-talet, är delar i berättelsen om husets mer än trehundraåriga byggnadshistoria. De äldsta delarna är knuttimrade och det finns också delar i skiftesverk. De vittnar om traditionella byggnadstekniker, vanliga och kännetecknande för de norra delarna av Skåne.

Huset vänder sin representativa sida mot kyrkan och kyrkogården. Den gula, putsade fasaden visar på de förändringar som gjordes på 1800-talet då fasaden blev putsad för att efterlikna stenhus, vilket var tidens ideal. Fönsterluckorna bidrar till den ålderdomliga prägeln. Den södra sidan, som förr vände sig mot den kringbyggda gården, har ett enklare utförande och är till största del rödfärgad och brädfodrad. Gården fungerade som prästgård till 1921. Det året revs den östra och den västra längan. Den södra längan, som fungerade som arrendatorbostad från 1920 till 1947, revs 1981. Efter en omfattande restaurering 1984-1985 används norra längan som församlingshem.          

Hjortska huset

På gårdsplanen mot söder finns ett mindre byggnad, Hjortska huset. Namnet syftar på kyrkoherdar inom familjen Hjort, som i flera generationer tjänstgjorde i socken 1740 till 1821. Huset är byggt i korsvirke och har fungerat som vävkammare och mangelbod. Här fanns också visthusboden, som var ett förrådsutrymme för matvaror. Huset ligger inom byggnadsminnets skyddsområde men har inte några särskilda skyddsbestämmelser. 

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Norra längan till Österslövs gamla prästgård har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden har kvar sin ålderdomliga karaktär och att den är en av Skånes äldsta, bevarade prästgårdslängor.
  • byggnaden berättar om det traditionella byggnadsskicket i norra Skåne där knuttimring och skiftesverk dominerade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Kristianstads kommun.

Församlingsgård.

Byggnadsminne 1981.  

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss