Hafreborg i Simrishamn

Med sin placering vid Storgatan, stadens huvudgata och infartsväg från väster, signalerar det höga, gamla spannmålsmagasinet Hafreborg om den omfattande spannmålshandel som var knuten till Simrishamn och som spelade en avgörande roll i stadens utveckling under 1800-talet.  Sedan 1956 finns Österlens museum inrymt i byggnaden

Hafreborg uppfördes som spannmålsmagasin 1848 av skeppsredaren och spannmålshandlaren Lars Johan Björkegren. Han tillhörde stadens förmögnaste vid den här tiden och var ägare till en av de större handelsgårdarna. Verksamheten utvecklades av sonen Johan Daniel och efter dennes död drev hans hustru Sigrid firman vidare under flera år. Första världskriget innebar en kraftig tillbakagång och den mångåriga rederirörelsen lades ned 1916. Fru Sigrid och dottern Elisabeth bodde kvar på gården och 1949 skänkte dottern magasinet till Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne, som hon hade gett sitt stöd åt under en längre tid.

Den Björkegrenska gården upptar östra delen av det stora kvarteret vid kyrkan och består förutom av magasinet av flera längor, i huvudsak uppförda vid mitten av 1800-talet. Magasinet bildar tillsammans med intilliggande trädgården en egen enhet och det är endast den här delen av gården som har byggnadsminnesskydd. Gårdsmiljön inramas mot gatan av ett grönmålat dekorativt utformat plank, med rundbågad överkant som knyter an till äldre tradition. 

Magasinet, med gaveln mot gatan, har fem våningsplan, ljusputsad fasad och ett kraftigt brutet tak. De svarta luckor i fasaden förstärker intrycket av magasin. Den runda sädesrian, vid den östra gaveln blev tillbyggd 1870 och användes för torkning av säd. Dess övre del med den karaktäristiska vridbara rökhuven är sedan länge nedtagen. Redan från början fanns en handelsbod inrymd i södra delen av magasinets bottenvåning med direkt ingång från gatan. Verksamheten fortsatte in på 2000-talet. Idag ingår delar av handelsbodens inredning i museibutiken och är en del av museets entré.

Du kan läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram/ Stadens landskap/Medeltida stadsbildningar

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Hafreborg gården har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att miljön är välbevarad och berättar om den omfattande spannmålshandel och sjöfart som präglade Simrishamn under 1800-talet.
  • de bevarade delarna av handelsboden, som minner om handelsgårdens skiftande verksamhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Burlövs kommun.

Gymnastikhus.

Byggnadsminne 1991.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss