Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tranchellska huset i Landskrona

Med ett representativt läge och väl synligt ligger det praktfulla Tranchelllska huset på hörntomten vid inre hamnen i Landskrona. Byggnaden stod färdig 1894 och innehöll bostad och kontor för direktören för Skånska Sockerfabriksbolaget Carl Tranchell.

För ritningarna till den påkostade byggnaden hade stockholmarkitekterna Magnus Isaeus och Carl Sandahl anlitats. På den intilliggande tomten mot öster låg fram till 1970-talet sockerbolagets stora magasinsbyggnader.

Redan på 1750-talet hade ett sockerbruk anlagts i staden men först då odlingen av sockerbetor tog fart vid mitten av 1800-talet kom en industriell framställning av betsocker igång. Ett sockerraffinaderi och ett råsockerbruk startade i staden på 1850-talet. Under 1860- och 70-talen kom verksamheten att blomstra efter att Justus Tranchell tillträtt som direktör. Sonen Carl Tranchell utvecklade verksamheten ytterligare och kom också att bli drivande för bildandet Svenska Sockerfabriks AB 1907. Far och son kallades i folkmun för Sockerkungarna.

Byggnaden är ett ståtligt exempel för det sena 1800-talet då utformningen i en dansk-holländsk renässansstil var högsta mode. De röda tegelfasaderna, utsmyckade med detaljer i kalksten, de svängda gavlarna och hörntornet är karaktäristiska för stilen. Den påkostade exteriören har sin motsvarighet i interiören. De övre våningarna inreddes med en paradlägenhet på vardera plan, den på andra våningen som direktörsbostad. Bottenvåningen inrymde bolagets kontor. Redan från början fanns vatten indraget i huset och både gas och elektricitet. Rummen har än i dag kvar sin praktfulla inredning med parkettgolv, välutformade snickerier, dekorerade innertak, tapeter och kakelugnar. Såväl huvudentréns trapphus i marmor som salongerna betonar byggnadens representativa karaktär.

En magnifik gårdsportal leder in till gården där stallbyggnaden minner om en tid då häst och vagn var en given del välbärgade borgerskapets stadsmiljö. Med tiden ändrades det till garage och kuskbostaden blev chaufförlägenhet. I den södra delen av kvarteret, på platsen för sockerbolagets fabrikskomplex, byggdes på 1970-talet en ny förvaltningsbyggnad för staden.

Här kan du läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram/ Stadens landskap och om sockertillverkning i /Jordbrukets landskap/Sockerbetsodling

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Tranchellska huset har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaderna berättar om ett expansivt skede i Landskronas historia under 1800-talet.
  • att den välbevarade anläggningen med sina båda hus är representativ för det sena 1800-talets högborgerliga miljö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Landskrona kommun.

Bostads- och kontorsbyggnad.

Byggnadsminne 1975.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss