Villa Pettersson i Svalöv

Villa Pettersson ligger centralt i Svalöv, nära torget och kommunhuset. Dagens Svalöv har sitt ursprung i stationssamhället som under slutet av 1800-talet etablerades söder om den gamla kyrkbyn.

Orten växte decennierna kring sekelskiftet 1900 och förutom affärs- och bostadshus, bank och skolor tillkom med tiden även villabebyggelse i de centrala delarna. Villa Pettersson, välbevarad såväl till exteriör som interiör, bildar tillsammans med gårdsbyggnad och trädgård en helgjuten bostadsmiljö från 1937, gestaltad i en för tiden modern funktionalistisk byggnadsstil. Den kommer till uttryck i den sparsmakade arkitekturen, byggnadstekniken och materialvalet, vilket ger villan en annan karaktär än de omgivande villorna.

​Funktionalismen – 1930-talets nya byggnadsstil

I Sverige introducerades en ny arkitekturstil, i Europa benämnd modernism, genom Stockholmsutställningen 1930. På svenska kallas den för funktionalism eller funkis. Genom den nya stilen skulle man frigöra sig från äldre tiders överlastade och detaljrika arkitektur. Ljus, luft och funktion var de nya idealen och vägledande för de nya byggnadernas utformning.Namnet, Villa Pettersson, är kopplat till Ebba Pettersson. Hon var lärarinna och står som byggherre till villan. Som arkitekt anlitades arkitekt Charles Petri Elmström i Klippan. Han var verksam i nordvästra Skåne och hade ritat villor i den nya funkisstilen bland annat i Klippan, Ängelholm och Höganäs. När bygglovsansökan lämnades in 1935 väckte den frågor hos byggnadsnämnden genom att ritningarna avvek från gängse villautformning. Ansökan avslogs eftersom nämnden ansåg villan alltför modern för att passa in i Svalöv. Först efter att Ebba Pettersson överklagat beslutet hos länsstyrelsen fick hon 1937 bygglov.

Funkisvillan

Villan, i två våningar och källare, är närmast kubformad. Funktionalismens idéer understryks av den ljusgula slätputsade fasaden, det flacka taket, den delvis inglasade terrassen och de stora fönstren, några placerade i hörn och ett med rund form. Karaktäristiska detaljer är den rundade balkongen och den skärmtaksförsedda entrén. Byggnadens interiör är välbevarad, både vad gäller planlösning och fast inredning. I bottenvåningen finns vardagsrum, kök och matrum. På ovanvåningen finns sovrum, badrum, garderober och en övre hall. Originaldetaljer som trappräcke, öppen spis, dörrar, lister, armatur och fast garderobsinredning finns kvar.Under åren 1999-2002 genomfördes en varsam renovering och vissa delar av byggnaden återställdes till sitt ursprungliga utseende. 

Trädgård i funktionalismens anda

Trädgården följer funktionalismen ideal och breder ut sig söder om villan, på den del av tomten som har bästa solbelysningen. Hus och trädgård är tänkta att bilda en enhet. För utformningen svarade troligen Ebba Pettersson tillsammans med sina syskon, där en bror hade ett särskilt trädgårdsintresse. Utgångspunkten var en trädgård för avkoppling där rabatter och buskar skulle vara lättskötta och ge blomning under olika säsonger. Tidstypiska inslag är gångar i kalksten, bågformade rabatter, häck mot gatan och trädpartier i tomtgränsen. Till villan hör en byggnad, uppförd som vävstuga och redskapsbod, ett år efter villan. Den är ritad av samma arkitekt som huset, Charles Elmström. Garaget i källarvåningen tillkom på 1960-talet.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Villa Pettersson har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • den välbevarade karaktären där den ursprungliga utformningen har behållits, vilket syns i bland annat byggnadsteknik, materialval, inredningsdetaljer och planlösning.
  • att den berättar om de nya arkitekturideal som växer fram under 1930-talet genom funktionalismen. Villa Pettersson har ett särskilt intresse genom att den är ett tidigt exempel ute i landsorten.
  • att villan berättar om att kampen för ett bostadshus, som är präglat av nya ideal och att kampen utförs av en ensamstående kvinna.
  • trädgården utformad efter 1930-talets trädgårdsidéer med öppna ytor, buskar och träd som ger inramning, kalkstensplattor och okonstlade rabatter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Svalövs kommun.

Privatbostad.

Byggnadsminne 2004.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss