Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sankta Annas hospital och kapell, Åhus

Sankta Annas hospital i Åhus

Sankta Annas hospital i Åhus

Sankta Annas hospital grundades 1524 av biskopen i Lund. Det tidigare Helgeandshuset och Heligkorshuset hade förstörts i krig. I ett bevarat brev beskrivs i detalj vad hospitalet skulle omfatta. Det skulle finnas ett sjukhus med badstuga, ett hospitalhus för svaga, ett härbärge för resande borgare och bönder samt ett kapell.

Här ingick också ”Jungfru Maria trädgård”, vilken låg ”uden plankerne”, det vill säga utanför försvarsverket. Här syftar man på marken utanför stadsvallen i öster. På begäran av Åhus stad under 1520-talet samtyckte biskopen och Lunds stift till att Claus Denne blev hospitalets föreståndare. Han hade några år tidigare i Köpenhamn anlagt ett Hospital i Köpenhamn som också tillägnats helgonet Sankta Anna. Från 1533 omnämns hospitalet övervägande som ”Helliggist hospital”

Kapellet var utsatt för både beskjutning och brand vid flera tillfällen under andra hälften av 1500-talet. Efter att Åhus mist sina stadsrättigheter 1671 flyttades verksamheten till Kristianstad.

Kapellet bestod av ett kyrkorum med kor. Under första hälften av 1900-talet användes byggnaden som torklada för tobak som odlades här i trakten. Väggarna var uppförda i tegel.

En arkeologisk undersökning utfördes 1948. Man påträffade då ”grundmurar som daterades till 1200-talet”. Enligt äldre uppgifter låg ett ”heligkors Hus” väster om helgeandshuset och man har förmodat, att det var detta hus som byggdes om till kapell. Ruinen är restaurerad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

I Åhus ligger platsen strax öster om Åhus kyrka.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss