Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Österbergska gården i Kristianstad

Österbergska gården har ett centralt läge i stadskärnans nordöstra del. Den gamla stadsgården, med sin påkostade huvudbyggnad, ligger på en stor tomt i kvarterets mellersta del. Flera generationer av släkten Österberg, där många var verksamma som murarmästare, har ägt gården.

Murarmästare Lars Österberg började på 1790-talet köpa tomter i kvarteret och slog samman dem till en större tomt. Några av tomterna var bebyggda och det är möjligt att något eller några hus kom att ingå i den stora huvudbyggnaden som han lät uppföra i etapper under åren 1800-1830. Fasadens nyklassiska uttryck med stora gavelfält och en stram dekor representerar de nya stilideal som introducerades i Kristianstad under senare delen av 1700-tal i samband med att utvidgningen av stadens fästning tog fart. 

Huset kan ses som ett i raden av förnäma stenhus som restes i Kristianstad efter att ett murarmästarämbete inrättades i staden 1748. Behovet av skickliga hantverkare hade ökat efter att arbetet med fästningen kommit igång vid mitten av 1700-talet. Husets stomme består i vissa delar av korsvirke och vissa av tegel. Den fasadutformning, som huset har idag, är sannolikt ett resultat av byggnadsarbetena på 1830-talet. Den omfattande iståndsättningen av Österbergska gården på 1950-talet gjordes efter den tidens restaurerings-ideologi och med syftet att skapa ändamålsenliga bostäder. Trapphus har tillkommit och fasaden har putsats om. Färgsättning har skiftat över åren. Fönster- och dörrsnickerier har nytillverkats efter äldre modell.

Till gårdsmiljön hörde fram till rivningen på 1950-talet typiska gårdslängor i korsvirke där till exempel stall och ekonomiutrymmen fanns. Bland byggnaderna fanns också ett ålderdomligt boningshus, troligen från 1600-talet och beläget vid gatan i väster.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Österbergska gården har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden minner om ett viktigt skede i Kristianstads stadsutveckling då offentliga satsningar under 1700-talet och tidigt 1800-tal stärkte staden och gjorde det möjligt för stadens borgare att förse sina stadsgårdar med stora nya huvudbyggnader.
  • att byggnaden genom sin exteriör visar på influenserna från det offentliga och centralstyrda byggandet i landet. Det syns till exempel i de slätputsade fasaderna, de enkla listverken och gavelfälten med sina spröjsade halvrunda så kallade lunettfönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kristianstads kommun.

Bostadshus, ägs av kommunen.

Byggnadsminne 1967.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss