Råå vallar

Råå vallar

I november 1709 landsteg en dansk armé vid Råå för att försöka återta de under 1600-talet förlorade landområdena. Den danska armén på 15 000 man besegrades dock fullständigt av Magnus Stenbocks styrkor, vid slaget i Helsingborg den 28 februari 1710. För att försöka förhindra en ny invasion gav Karl XII order om att befästa de ställen utmed den skånska kusten, där nya danska landstigningsförsök kunde befaras.

Vallar anlades i Råå

Råå vallar byggdes därför 1712-1713, med hjälp av traktens bönder och efter anvisningar utarbetade av general Magnus Palmquist. Man arbetade ständigt med att förstärka vallarna och de var hela tiden bemannade. Först 1718 ansågs faran för en invasion vara över och befästningsarbetena avslutades. Försvarsanläggningen Råå vallar var ursprungligen ca 2 500 meter lång och slutade vid Råå hamn. Delar av vallen har raserats av stormar och högvatten, andra delar har förstörts under 1800-talet. Av Råå vallar återstår idag två bastioner och ca 950 meter av vallen och vallgraven.

Bastionerna

Bastioner anlades som en framskjuten del av en befästningsvall så att man med artilleri kunde skjuta framför vallen, men även i området mellan två bastioner. Den första befästningsvallen med bastioner konstruerades i Italien under senare delen av 1400-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Strandnära läge i Helsingborgs södra del.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss