Sankt Jörgens hospital, Åhus

Sankt Jörgens kapell, Åhus

Sankt Jörgens kapell, Åhus

Under stora delar av medeltiden härjade spetälskan eller lepran i Europa. Sjukdomen spreds bland annat med de hemvändande korsfararna. I många städer inrättades hospital där de sjuka kunde vårdas och isoleras från
omvärlden.

Ordet spetälska har en direkt koppling till ordet hospital eller spital, där beteckningen ”den
spitalske” avsåg ”den på hospital intagne”. Innan en person blev inlagd på hospital gjordes diagnoser där bland annat åderlåtning ingick. Den som blev inlagd på hospital fick inte äga något utan lämnade ifrån sig allt i sin ägo till hospitalet och var därefter juridiskt död.

Hospitalet här omnämns första gången 1252. De flesta nordiska hospital var tillägnade helgonet Sankt Jörgen. Det är samma helgon som avses i namnen Sankt Göran, Sankt Georg, Riddare Örjan eller på latin Sanctus Georgius. Han var det helgon som anropades vid fara, feber, ogynnsam väderlek och med önskan om mod och tapperhet.

Hospitalen anlades då vanligen vid infartsvägen utanför staden där det fanns tillgång till vatten. Tack vare isoleringen av de leprasmittade gick sjukdomen starkt tillbaka under 1400-talet. Det har senare under 1900-talet visat sig att sjukdomen kan botas genom en långvarig antibiotikakur och att 95 % är immuna mot sjukdomen.

Mot medeltidens slut förlorade hospitalen sin betydelse som vårdinrättning då lepran försvann.
1549 överfördes S:t Jörgens inkomster och arrendegårdar till S:ta Annas hospital som låg öster
om kyrkan i Åhus.

1946 utfördes en arkeologisk undersökning här på platsen. Av anläggningens olika byggnader har
endast rester av kyrkan påträffats och undersökts. ”Spetarelyckan”, som det gamla hospitalsområdet kallas, är numera delvis bebyggt med villor. Kyrkans ursprungliga läge är markerat med kalkstenshällar i marken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Platsen ligger i området Transval, följ Yngsjövägen från Åhus västerport ca 500 meter och inne i bostadskvarter ligger platsen som idag utgör fornlämning dold under mark.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss