Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lindholmen, borglämning

Lindholmen, en gräsbeklädd borgkulle

I Skåne finns fler än 150 borgar från medeltid och renässans. Borgar började byggas under yngre järnålder år 375-1050 e Kr. Dessa var enkla borgar, byggda
i sten och trä. Hit kunde man vid fara dra sig undan och leva skyddad med sina djur och saker. Lindholmens borg uppfördes under 1310-talet av kung Erik Menved. Vid denna tid satt många stormän på huvudgårdar i omgivningen. Kanske behövde kungen med hjälp av borgbygget säkra kontroll och makt mot oroshärdar i dåvarande Lindholmens län.

Borgarna uppfördes under orostider av kung, biskop eller stormän. Frälsets borgar byggdes i områden med överskottsproduktion av säd och kreatur, medan kung och biskop byggde borgar av strategiska skäl för att ha kontroll över produktionsområden och handelsplatser
som centra och kontrollpunkter i produktionsområden eller vid viktiga handelsplatser.

Lindholmens borg är troligen uppförd på 1310-talet, under Erik Menveds regering (1286-1319), en period då borgar anlades över hela det dåtida Danmark. Arkeologiska undersökningar 1934-35 och under 1990-talet visar, att borgen byggts under huvudsakligen tre skeden. Först uppfördes ett kärntorn med en omgivande träpalissad, därefter ringmur och en salsbyggnad samt till sist ett porttorn i väst och ett hörntorn i nordost. Alla murade delar var utförda i tegel. Nedläggningen av Lindholmen skedde på 1540-talet, då Malmöhus byggdes och övertog funktionen som länsborg.

Lindholmen spelade en viktig roll som riksfäste under medeltiden. Bland annat höll Margareta
1395 ett nordeuropeiskt, storpolitiskt möte här, vilket utmynnade i att fred slöts och föregick Kalmarunionen två år senare.

Av Lindholmens borg syns idag ovan jord endast en gräsbevuxen kulle. En promenad genom en beteshage med djur krävs för att komma till Lindholmens borgruin. Du passerar även en kulle med träd " Drottning Margaretas trädgård". Efter 500 meter kan du på den lilla bron över Sege å läsa mer om Lindholmens medeltida historia, om livet på borgen, landskapet och om växt- och fågellivet vid Lindholmens borgruin idag.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Hitta hit

Kör från t ex Malmö på E65 och ta av söderut innan avfart till Börringekloster. Efter 2 km finns en möjlighet att parkera bil och promenera österut ca 500 meter.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss