Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Cedergrenska gården

Cedergrenska gården, även kallad Jonassonska gården, ligger inom den gamla stadskärnan i Åhus, en av Skånes medeltida städer.

Stadsprivilegierna drogs in i början av 1600-talet men än idag finns det oregelbundna gatunätet och den småskaliga bebyggelsen kvar. Cedergrenska gården, uppförd omkring 1775, består av fyra hus med bevarad äldre prägel. Byggherre var sjökapten Salomon Fredrik Cedergren. Han är en i raden av de sjökaptener som har ägt gården. Det berättar om den koppling till sjöfart och handel, som under flera århundraden, varit så utmärkande för Åhus.​

Cedergrenska gården, uppförd omkring 1775, består av fyra hus med bevarad äldre prägel. Byggherre var sjökapten Salomon Fredrik Cedergren. Han är en i raden av de sjökaptener som har ägt gården. Det berättar om den koppling till sjöfart och handel, som under flera århundraden, varit så utmärkande för Åhus.

Knuttimring och skiftesverk

Gården har ett ålderdomligt byggnadskick och visar på byggnadstekniker, som sällan finns bevarade i skånsk stadsbebyggelse. Byggnaden vid Färgerigatan är knuttimrad medan de intilliggande husen har stomme i skiftesverk. Enligt en äldre uppgift var ytterväggarna från början strukna med tjära och rödfärg. Dagens gula panel berättar om 1800-talet då husens brädfodrades för att anpassas till tidens smak där ljusa fasader var idealet. I husens inre har mycket av en äldre inredning bevarats. Det gäller till exempel dörrar med beslag, snickeridetaljer, kakelugnar, en sättugn, en öppen köksspis med murad kåpa och väggfasta skåp. Ett speciellt utseende har en av dörrarna. Den är försedd med en liten lucka vilket minner om att huset användes som postkontor efter det att handelsman Gustaf Sjöström köpt gården 1850. Under de år familjen Jonasson var ägare, det vill säga 1882 till 1978, användes gården till familjens sommarboende samtidigt som delar av den hyrdes ut till åretruntbostad eller till butikslokaler. En större restaurering gjordes under 1981-1983 och delar av husen återställdes till det utseende de har idag.

Tobaksodling

Till stadsgårdar hörde förr också lite odlingsmark. Marken kunde, precis som gällde för Cedergrenska gården, brukas för tobaksodling. Det här var särskilt vanligt i Åhustrakten. På vindarna till husen finns torkställningarna för tobaksblad och vädringsluckor kvar som ett minne över tobakshanteringen.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Cedergrenska gården har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaderna är välbevarade och goda exempel på en ålderdomlig stadsgårdbebyggelse.
  • den oregelbundna gårdstomten, som berättar om den medeltida stadskärnan och det ålderdomliga gatunätet, som utmärker Åhus äldre delar.
  • upplevelsen av 1700- och 1800-talen genom att delar av den äldre inredningen finns kvar i husen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kristianstads kommun.

Privatbostad.

Byggnadsminne 1981 och 2001.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss