Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Össjö herrgård

Mellan Hallandsåsen och Rönne å utbreder sig ett kuperat, öppet landskap som mot öster övergår i skog. Össjö gods är en del av det här landskapet och har under lång tid satt sin prägel på det. En allékantad väg leder mellan herrgårdsanläggningen och socknens kyrka. Huvudbyggnaden och de tillhörande flyglarna omges av en större trädgård och strax norr därom ligger ekonomigården, som bildar en egen enhet. De berättar tillsammans om godsets historia och utvecklingsskedet under 1700-talets senare hälft och det tidiga 1800-talet då herrgården och jordbruket utvecklades. 

​Huvudbyggnaden är uppförd 1814-1815 efter att en brand ödelagt den äldre. Byggnaden är representativ för sin tid, utformad i empirestil med ljus putsfasad och flackt tak. De närliggande flyglarna och ekonomilängorna har grova oputsade gråstensmurar som speglar ett byggnadsskick som började bli vanligt under 1700-talet på de större godsen.

En huvudbyggnad i det tidiga 1800-talets smak

Huvudbyggnaden är till sin arkitekturstil tämligen ovanlig bland de skånska herrgårdarna. Empirstilen syns till exempel i entrésidans markerade mittparti med höga väggpelare, så kallade pilastrar och den svängda prydnadsgaveln med ett tidstypiskt halvcirkelformat fönster. De låga fasta flyglarna på gavlarna, varav den norra är kök, bär också en empirprägel. Byggnadens interiör har bevarad inredning från byggnadstiden och mitten av 1800-talet. De två äldre gråstensflyglarna, från 1766 respektive 1770, flankerar på klassiskt vis gårdsplanen i öster. De har inrymt tjänstebostäder och ekonomiutrymmen.

1700-talet formade ladugård och trädgård

De äldre ekonomibyggnaderna ligger utanför skyddsområdet och domineras av ett trelängat gråstenskomplex, troligen från 1760-1770-talet då dåvarande godsägaren lät bygga ut ladugården. Längorna präglas också av det sena 1800-talets på- och ombyggnad i tegel. Här finns också en äldre länga i korsvirke. Till godsmiljön hör även ett sentida tillskott, förvaltarbostadens villa från 1930-talet.

Trädgården omnämns av Carl von Linné då han besökte Össjö på sin skånska resa 1749. Den beskrevs som en "täck" trädgård , vilket var tidens uttryck för att den var vacker. En tät hagtornshäck inramade då trädgården där det växte fruktträd av olika slag.  Vinrankor klädde väggarna till huvudbyggnaden.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Össjö herrgård har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att miljön speglar en godsmiljö, präglad av 1700- och 1800-talen genom gråstensbyggnaderna och corps-de-logiets utformning i empirstil.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Ängelholms kommun.

Privatägd.

Byggnadsminne 1977.

Hitta hit

Fakta

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss