Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fischerska gården i Simrishamn

Fischerska gården kallas ett av korsvirkeshusen i Simrishamns medeltida stadskärna. Gården ligger vid Lübeckergränden, som är en rest av den gamla landsvägen västerut. 

Gårdsnamnet är sentida och kopplat till ägaren på 1940-talet, familjen Fischer, medan själva gårdstomten går  att följa tillbaka till 1600-talet genom en karta från 1674. Gårdens enda länga ingick förr i en större stadsgård och är troligen byggd kort efter 1800. Genom sitt byggnadsskick  där korsvirkets timra är svartmålad och fyllningar vita ger längan en god bild av stadens bebyggelse under 1700- och 1800-talen.

En stadsgårds historia

Fram till 1970-talet var fastigheten Kocken 29 och den intilliggande Kocken 30 en enda stadsgård. Den delades 1977 upp i två tomter. En kartbeskrivning från 1750 ger oss en inblick i hur gården då såg ut. Den hade tre längor och tillhörde handelsman Johan Hindrich Grynenberg. Byggnadsskicket var kännetecknande för tiden. En länga, sannolikt den utmed gatan på Kocken 30, hade murstensväggar och tegeltak  medan de två andra, troligen ekonomibyggnader, hade korsvirke med lerväggar och halmtak. Gården var i övrigt obebyggd och användes som hage. En brandförsäkring från 1828 ger en likartad bild av gårdens utseende. Den bestod också då av tre längor. Den länga, som idag tillhör till Fischerska gården, sägs vara i gott skick och omkring 13 år gammal.

Huset ansågs ha högst värde av gårdens tre byggnader, vilket har sin förklaring i att den var relativt nybyggd. I bottenvåningen fanns en förstuga med trappa, ett boningsrum, en kammare samt ett "ladugolf " och en "loga med golf af plankor". På vinden fanns en kammare med tapeter på väggarna. Sannolikt skedde vissa om- och tillbyggnader redan på 1840-talet, som gav längan den karaktär den har idag, där det kraftiga brutna tegeltaket är kännetecknande för tiden. Under 1900- talet genomfördes en del invändiga renoveringar, som anpassade byggnaden för att inrymma  affärs- och kontorslokaler. Idag är den privatbostad.

Du kan läsa mer om stadsmiljöer i länets Kulturmiljöprogram/Stadens landskap/Medeltida stadsbildningar.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Korsvirkesbyggnaden på  "Fischerska gården har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden har en bevarad äldre karaktär och är ett gott exempel för stadsgårdarnas korsvirkesbebyggelse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Simrishamns kommun,

Privatägd.

Byggnadsminne 1981.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss