Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tyghuset i Kristianstad

Mitt i Kristianstad, i kvarteret Tyggården vid Stora Torgs östra sida, ligger Tyghuset, uppfört 1616-1617 och en av stadens äldsta byggnader.

Det är byggt som stall på initiativ av stadens grundare, den danske kungen Christian IV och var tänkt som en del i en större kunglig anläggning, som aldrig kom att förverkligas. Byggnadens namn är knutet till att här under en lång tid har varit militärt förråd. Tyg är en äldre benämning för militär utrustning, till exempel vapen och ammunition. Sedan 1950-talet har Tyghuset använts som museum och idag finns Regionmuseet i Skåne här. 

​Det röda tegelhuset i två våningar har i första hand en karaktär av 1700-talet genom 1780-års påbyggda ovanvåning och det för tiden typiska brutna taket. De små fönsteröppningar har sin bakgrund i byggnadens användning som förråd. De infästa krokarna i murverket minner om att fönsteröppningarna förr hade järnluckor.

Genom tillbyggnaden av de två fasta flyglarna mot öster 1915-1916 skapades utrymmen som från början rymde verkstäder, kontor och bostäder. Militären lämnade huset på 1940-talet. Åren 1956-1959 iordningställdes byggnaden som museum efter förslag av stadsarkitekten Robert Larsson och numera disponeras den av Regionmuseet.

Södra stadsporten

Mot öster inramas kvarteret av en mur, i vilken den gamla portalen till Kristianstads södra stadsport ingår. Portalen är ritad av arkitekten Jean Eric Rehn 1792. Han var en av landets främsta företrädare för den franska rokokostilen och elev till överintendent Carl Hårleman, arkitekt till stadens norra stadsport. Södra stadsporten flyttades från sin ursprungliga plats och återuppfördes vid Östra Boulevarden 1915.

Här kan du läsa mer om Kristianstad i länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling/Krigens landskap/Renässansanläggningar/Garnisonsstaden Kristianstad

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Tyghuset har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden berättar om Kristianstad och stadens militärhistoriska bakgrund.
  • att byggnaderna speglar 1700-talets militära arkitektur både vad gäller material och utformning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kristianstads kommun.

Museibyggnad, ägd av kommunen.

Byggnadsminne 1965.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss