Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skanörs mölla

Möllan har sin plats i västra delen av Skanör. Förr i tiden var det här ett fritt, öppet läge utanför stadsbebyggelsen och möllan, som var väl synlig från havet, fungerade som sjömärke.

Möllan räknas som en av de äldsta, bevarade stubbamöllorna i Skåne. Den här kvarntypen, även kallad stolpkvarn, har funnits sedan medeltiden och det stod möjligen en sådan kvarn här i Skanör redan vid den tiden. Genom skriftliga källor från 1500-talet finns det belägg för en kvarn på den här platsen och på en karta från 1650 är kvarnplatsen markerad. ​

En av Skånes tjugo stubbamöllor

Fram till 1800-talets början var stubbamöllan den vanligaste väderkvarnen i det skånska landskapet. Idag finns ett tjugotal kvar. En stubbamölla eller stolpkvarn har sin benämning efter den kraftiga stolpe som bär upp kvarnhuset, själva kvarnbyggnaden. Denna kan roteras, drejas, kring den kraftiga mittpelaren i ek och kan på så sätt riktas in efter vinden för bästa malningseffekt.

Möllan står på ett högt murverk med kryssformad plan, så kallade stenpallar, och innehåller delar av äldre kvarnstenar. Kvarnhusets ytterväggar är klädda med locklistpanel och taket spåntäckt, allt är tjärstruket. Kvarnverket med bland annat kronhjul, nål med drev, kvarnstenar och ringkar finns i behåll men har inte varit i drift under lång tid.

En av de äldsta möllorna i länet

Byggnadsåret för möllan är inte känt. En inristning i stenbjälken, den grova tvärbjälken som vilar på stolpen, har texten ANNO 1769 HPM. Det kan tolkas som byggnadsåret eller året för en större ombyggnad. Stenbjälken är i sig äldre och kan ha tillhört en föregångare till dagens mölla. Bjälken har genom dendrokronologisk undersökning daterats till sent 1600-tal. Det finns flera intressanta kvarndelar som berättar om möllans långa historia. Underredets virke har tidbestämts till 1700-talets mitt. Svansträet, den långa bjälken som skjuter ut från kvarnhuset och som också fungerar som trappa, är av ett ovanligt tropiskt träslag. Det kan ha varit en fartygsmast, som återanvänts.

Skanörs mölla var en så kallad tullkvarn, vilket innebar att möllaren betalade skatt utifrån den ersättning han fick för malningen.

Den siste möllaren hette Anders Andersson. Han arrenderade möllan till 1922 då kvarndriften upphörde. Sedan 1973 är Vellinge kommun ägare. Omfattande restaureringar har genomförts bland annat på 1940-, 1970- och 1990-talen. Vid den senaste insatsen 2015 fick möllan nya vingar.

Du kan läsa mer om kvarnar i länets Kulturmiljöprogram.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen       

Skanörs mölla har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den berättar om stubbamöllor, en kvarntyp som funnits i Skåne sedan medeltiden och där det idag endast finns ett tjugotal kvar.
  • att väderkvarnen är en symbol för det skånska landskapet.
  • det välbevarade kvarnverket.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Vellinge kommun.

Kommunalägd.

Byggnadsminne 1975.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss