Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Örumshuset

Örumshuset ligger öster om Ystad, i ett öppet landskap, präglat av jordbruk. Det är ett så kallat husmanshus, på skånska även kallat gatehus. Det är troligen byggt under första hälften av 1800-talet, efter att enskiftet genomförts. Skiftet innebar en stor förändring av byarna, gårdar flyttades ut från bykärnan till nya gårdslägen och enskilda hus eller smågårdar växte upp i utkanterna av byns marker eller på de övergivna gårdstomterna i byn. En husman var en hantverkare eller lantarbetare, som endast hade ett litet stycke mark att bruka och några få djur. Örumshusets korsvirkeslänga är ett exempel på en tidigare vanlig byggnadstyp i Skåne där såväl bostad som uthus med loge, svinstia, fårkätte och hönshus fanns samlade i en byggnad, under ett och samma tak.

​Elnas hus

Huset var bebott till på 1940-talet. Det kallas även för Elnas hus efter den sista ägaren. Den välbevarade längan berättar om ett månghundraårigt skånskt byggnadsskick i korvirke. Stommen, som kallas timra, är i trä, ek eller fur. Den har relativt klena dimensioner, vilket hör samman med slättbygdens brist på virke. Idag är timran tjärad och de mellanliggande facken vitkalkade, tidigare var hela väggen kalkad. Fackens fyllningar följer äldre tradition och är uppbyggda av lersten, ett slags obränt tegel, eller lerklining, ett flätverk med lerbruk. Båda materialen är känsliga för regn och ytterväggarna är därför delvis brädklädda. På norra sidan finns en ovanlig lösning för att skydda väggen. Den täcks här av halm, fastspänd av korslagda käppar. Kortsidorna är murade i gråsten och är ett sätt att spara på byggnadsmaterial. Taket, där halmen ligger på öppen läkt, understryker den ålderdomliga karaktären. Frånsett att den ursprungliga bakugnen är riven är huset mycket välbevarat, både till det yttre och inre. Stugan värmdes upp av en sättugn i gjutjärn. Den eldades via den bakomliggande stora eldstaden, illaren, i den äldsta köksdelen, som förr också hade bakugn. Få moderniseringar är gjorda. Grovköket, sterset, gjordes delvis om i början av 1900-tal och en järnspis sattes in.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen            

Örumshuset har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • det ålderdomliga byggnadsskicket där både material och utförande speglar den skånska byggnadstraditionen.
  • byggnadens välbevarad exteriör och interiör som berättar om de obesuttnas boende- och arbetsmiljö under 1800-talet och det tidiga 1900-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Ystads kommun.

Museum/Hembygdsgård.

Byggnadsminne 1964.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss