Sibbarps skans

Sibbarps skans

Näset mellan Helge å och Osbysjön var en mycket strategisk plats, med de två byarna Hasslaröd på åns norra sida och Sibbarp på den södra. Vägen från Sverige ner till Skåne och Danmark passerade över Helge å och Osbysjön.  Redan under Kalmarkriget (1611-1613) insåg den danske kungen vikten av att förstärka gränsen mot Sverige och lät bygga Sibbarps skans.

Vallarna omfattar ett markområde på 40 x 50 meter, vallgraven är 2-4 meter bred. Arbetet utfördes 1611 av tyska legosoldater i dansk tjänst. Sen kom freden i Knäred 1613 då Sverige fick betala Älvsborgs lösen.

Stupade göingar 1657 fick minnessten

Den 28 september 1657 var en svensk trupp på väg hem mot Sverige efter en raid i Skåne. På åsen i Sibbarp mötte de göingarnas befälhavare Knud Ulfeldt med sin trupp. Det blev strid och flera stupade. En version säger att när Knud Ulfeldt inspekterade platsen för slaget blev han skjuten av en skadad svensk, som med sina sista krafter lyckades lyfta sitt vapen och skjuta. En minnessten är rest på platsen för att hedra Knud Ulfeldt och de andra stupade.

Freden i Roskilde 1658 blev en svår förlust för Danmark som fick lämna Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm och Trondheims län till Sverige.

Skånska kriget

I september 1675 förklarade Danmark åter krig mot Sverige och den 29 juni 1676 landsteg den danska hären i Råå. Skånska kriget som varade 1675-1679 var ett faktum.

De flesta göingarna, som hela tiden varit lojala mot sitt gamla hemland Danmark, organiserades i två friskyttekompanier, för östra och västra Göinge härader. Kung Christian beordrade 500 Göingebönder att hålla vakt mot svenskarna och besätta Hönjarums och Sibbarps skansar.

Skansarna intogs av svenskar

Båda skansarna intogs av svenskarna i oktober 1676. Danskarna kapitulerade i Kristianstad den 31 mars 1677. Snapphanarna brände bron över Helge å vid Hasslaröd den 21 oktober 1678. Så kom äntligen den efterlängtade freden i Lund den 30 oktober 1679.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Området ligger strax söder om Osby vid sjöns västra kant.