Uttorp

Uttorp, blockig havsstrandäng

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Uttorp är en del av ett stort strövvänligt utmarksområde på södra delen av Sturkö. Du kan inte komma längre ut i Blekinges skärgård utan båt. Från den vackert öppna kustheden kan du skåda ut över havet och vid klart väder siktar du Utklippans fyr.

Närmast havet och ett stycke inåt land utgörs området av blockiga strandängar och berghällar, enbuskrik utmark, hedmarker och öppna sandfält. Längre norrut övergår landskapet i igenvuxen ljunghed och den skogliga karaktären ökar, med inslag av gles ekskog med en del gamla, vidkroniga ekar. Här finns också mer inägomark med hagmarker och gamla fossila åkrar. Stranden är smal och består främst av stenar och block med inslag av sand och grus. Området har tillsammans med angränsande Natura 2000-område stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Uttorp, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada växande träd, eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • avsiktligt störa djurlivet
 • släppa hund eller andra djur fria inom området
 • uppgöra eld annat än på härför avsedda platser
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • tälta eller uppställa husvagn
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåten väg och parkeringsplats
 • framföra motordrivet fordon med högre hastighet än 30 kilometer/timme
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1980

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Kustljunghed, marin miljö

Areal: 22 hektar varav 15 hektar land och 7 hektar vatten

Markägare. Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Kör mot Sturkö kyrka. Strax innan kyrkan visar skyltar vägen till naturreservatet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Busslinje 123 till Sturkö stannar precis vid hållplatsen Sturkö kyrka.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss