Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skinsagylet

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Skinsagylet består av en brant sprickdal på den norra delen av Ryssberget. Från en utsiktspunkt har du en milsvid vy över Pukaviksbukten. Du kan också njuta av den orörda skogen med bok och avenbok. Reservatet har stora höjdskillnader och en mycket brant sluttning. Området är strövvänligt med en vandringsslinga på 2,5 kilometer.

Den västra sluttningen ner mot sjön Skinsagylet är mycket brant och bevuxen med bok och avenbok. De stora höjdskillnaderna mellan bergets krön och dalens botten samt mängden väldiga flyttblock ger ett mäktigt intryck. Skinsagylet gränsar till naturreservatet Djupadal på Skånesidan.

Urbergsrygg och sjö

Ryssberget utgörs av en urbergsrygg och här finns tydliga spår efter inlandsisen. Nordväst om sjön är sluttningen mycket brant. Högsta punkten i reservatet är 125 meter över havet medan sjön Skinsagylet ligger 50 meter över havet.

Skinsagylet, som är 2 hektar stor, är en av Ryssbergets få sjöar. Vattnet i sjön har en mycket kort uppehållstid vilket innebär att till- och avflödet till sjön är mycket stort. På bara två-tre veckor byts allt vatten ut. Längs sjökanten finns partier av gungfly. Här växer bland annat vitmossa, starr, tranbär, sileshår och kärrviol. I vattnet finner man säv, vit näckros, vattenklöver och sjöfräken.

Orörd skog

Stora delar av skogen i Skinsagylet har lämnats orörd under lång tid. Här växer avenbokskog på den nedre delen av sluttningen med inslag av ek och bok. Den övre delen av sluttningen är bevuxen med bokskog.

Naturskogen är hemvist för ett stort antal skalbaggsarter och vedlevande svampar. Fåglar man kan upptäcka i reservatet är bland annat stenknäck, spillkråka, gröngöling, taltrast och skogssnäppa. I sjön häckar gräsand och kricka. Ett antal mindre kärr med klibbal bidrar till en hög biologisk mångfald i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Skinsagylet, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd och stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil göra upp eld annat än på upplåten plats
 • på störande sätt använda radio eller dylikt
 • nyttja området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida och cykla eller framföra motorfordon annat än på härför upplåtna vägar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2001

Kommun: Sölvesborg och Olofström

Karaktär: Sprickdal med avenbok- och bokskog, gyl

Areal: 77 hektar

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kör E22:an till trafikplats 48 Pukavik och sväng av på riksväg 15 mot Olofström. Efter fem kilometer, vid Kylinge, sväng av mot Gammalstorp. Efter 200 meter, sväng höger mot Näsum. Efter ytterligare två kilometer är du framme och reservatet ligger på höger sida nästan vid länsgränsen mot Skåne.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss