Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utklippan

Utklippan_utsikt från fyren mot N; byggnader, gästhamn, Norreskär_CESE

Foto: Cecilia Serrby

Utklippan är Sveriges sydöstligaste ögrupp och ett populärt besöksmål för båtfolk. Öarna har gästhamn och på Södraskär finns bland annat en fågelstation. Du kan studera fåglar och se gråsälar vila på klipporna.

Sveriges sydöstligaste ögrupp Naturreservatet Utklippan utgörs av ögruppen Utklipporna med omgivande havsområde. Utklipporna är den sydöstligaste ögruppen i den svenska delen av Östersjön och består av de nästan kala öarna, Norraskär, Södraskär och Degerhuvudet samt flera mindre skär. Mellan Norraskär och Södraskär finns en skyddad fiskehamn som numera främst används som gästhamn för fritidsbåtar. I gästhamnen finns en informationspaviljong, uppförd 2015.

Utklippans fyr

På Södraskär finns Utklippans fyr och de forna fyrvaktarbostäderna. Fyren, fyrvaktarsamhället och miljön på Södraskär och Norraskär är statliga byggnadsminnen. Numera används byggnaderna bland annat av Utklippans fågelstation och Svenska Kryssarklubben.

Flyttfågellokal

På öarna rastar stora mängder flyttfåglar under vår och höst. Fågelstudier bedrivs på öarna, bland annat genom ringmärkning av fåglar.

Paddor och grodor

Utklippan erbjuder möjligheter till rika naturupplevelser. I öarnas hällkar med mer eller mindre bräckt vatten, leker flera groddjursarter. Vanligast är den grönfläckiga paddan som numera bara finns på några få platser i landet. Även den sällsynta strandpaddan, vanlig padda, åkergroda och långbensgroda finns här.

Blåmusslor, blåstång och sälar

Havsmiljön kring öarna är genom sin orördhet av stort marinbiologiskt värde. De många reven kring ögruppen har en väl utvecklad vegetation av blås- och sågtång, samt täta bestånd av blåmusslor. Gråsäl ses ofta vila på Degerhuvudet och klipporna där omkring, och ibland även knubbsäl.

Hänsyn till djurlivet

Utklippan besöks som mest under sommarhalvåret, en tid då också djurlivet är särskilt känsligt. Inom naturreservatet finns fågelskyddsområden som är viktiga att respektera, men även utanför dessa områden är det viktigt att visa hänsyn och uppträda varsamt för att undvika störningar hos fåglar samt groddjur och sälar.

Spår av inlandsisen

Berggrunden består av granit. Genom inlandsisens rörelser har olika typer spår skapats på rundhälarna, exempelvis isräfflor, parabelriss och månärr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Utklippan, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark, fast naturföremål eller ytbildning
 • skada byggnader och anläggningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer
 • medföra hund, katt eller annat rovdjur som inte är kopplat
 • göra upp eld eller använda grillar, spritkök eller motsvarande annat än på anvisad grillplats
 • tälta annat än på anvisad plats, och i högst 2 dygn
 • under längre än tre dygn i följd ligga med båt invid brygga, kaj eller annan plats, med undantag för nödsituationer vid exempelvis dåligt väder
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • tomgångsköra motor eller använda motordrivet laddningsaggregat
 • bedriva vattenlek med motordriven farkost.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller liknande. Insamling med destruktiva metoder, till exempel att substrat förstörs, är förbjuden
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • anlägga fiskodling eller vattenbruk.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: Bildat 1988, utvidgat 2011 och 2018

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Klippöar, skärgård, blåmusselrev, groddjur, sälar, fågelstation, vandrarhem, fyr, kulturhistoria

Areal: 5 168 hektar, varav 12 hektar land och 5 156 hektar vatten

Markägare: Staten

Naturförvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Fastighetsförvaltare av byggnader och hamnanläggningar: Statens fastighetsverk

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 (del av området)

Hitta hit

Utklippan är den yttersta ögruppen i Karlskrona skärgård och ligger ungefär åtta kilometer syd-sydväst om Utlängan. På Norraskär finns en väl skyddad hamn med inlopp från väster och öster. Öarna nås med egen båt.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss