Utklippan

Utklippan_utsikt från fyren mot N; byggnader, gästhamn, Norreskär_CESE

Foto: Cecilia Serrby

Utklippan är Sveriges sydöstligaste ögrupp och ett populärt besöksmål för båtfolk. Öarna har gästhamn och nås sommartid även med turbåt från Karlskrona. På Södraskär finns bland annat fågelstation, och under sommarmånaderna vandrarhem och café. Du kan studera fåglar och se gråsälar vila på klipporna.

Sveriges sydöstligaste ögrupp Naturreservatet Utklippan utgörs av ögruppen Utklipporna med omgivande havsområde. Utklipporna är den sydöstligaste ögruppen i den svenska delen av Östersjön och består av de nästan kala öarna, Norraskär, Södraskär och Degerhuvudet samt flera mindre skär. Mellan Norraskär och Södraskär finns en skyddad fiskehamn som numera främst används som gästhamn för fritidsbåtar. I gästhamnen finns en informationspaviljong, uppförd 2015.

Utklippans fyr

På Södraskär finns Utklippans fyr och de forna fyrvaktarbostäderna. Fyren, fyrvaktarsamhället och miljön på Södraskär och Norraskär är statliga byggnadsminnen. Numera används byggnaderna bland annat av Utklippans fågelstation och Svenska Kryssarklubben, och ett av husen fungerar som vandrarhem.

Flyttfågellokal

På öarna rastar stora mängder flyttfåglar under vår och höst. Fågelstudier bedrivs på öarna, bland annat genom ringmärkning av fåglar.

Paddor och grodor

Utklippan erbjuder möjligheter till rika naturupplevelser. I öarnas hällkar med mer eller mindre bräckt vatten, leker flera groddjursarter. Vanligast är den grönfläckiga paddan som numera bara finns på några få platser i landet. Även den sällsynta strandpaddan, vanlig padda, åkergroda och långbensgroda finns här.

Blåmusslor, blåstång och sälar

Havsmiljön kring öarna är genom sin orördhet av stort marinbiologiskt värde. De många reven kring ögruppen har en väl utvecklad vegetation av blås- och sågtång, samt täta bestånd av blåmusslor. Gråsäl ses ofta vila på Degerhuvudet och klipporna där omkring, och ibland även knubbsäl.

Spår av inlandsisen

Berggrunden består av granit. Genom inlandsisens rörelser har olika typer spår skapats på rundhälarna, exempelvis isräfflor, parabelriss och månärr.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Utklippan, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada mark, fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada byggnader och anläggningar,
 • otillbörligt störa djurlivet,
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt,
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
 • medföra hund, katt eller annat rovdjur som inte är kopplat,
 • göra upp eld eller använda grillar, spritkök eller motsvarande annat än på anvisad grillplats,
 • tälta annat än på anvisad plats, och i högst 2 dygn,
 • under längre än tre dygn i följd ligga med båt invid brygga, kaj eller annan plats, med undantag för nödsituationer vid exempelvis dåligt väder.
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • tomgångsköra motor eller använda motordrivet laddningsaggregat,
 • bedriva vattenlek med motordriven farkost.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller liknande. Insamling med destruktiva metoder, till exempel att substrat förstörs, är förbjuden,
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • anlägga fiskodling eller vattenbruk.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddsår: Bildat 1988, utvidgat 2011 och 2018
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Klippöar, skärgård, blåmusselrev, groddjur, sälar, fågelstation, vandrarhem, fyr, kulturhistoria
Areal: 5 168 hektar, varav 12 hektar land och 5 156 hektar vatten
Markägare: Staten
Naturförvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Fastighetsförvaltare av byggnader och hamnanläggningar: Statens fastighetsverk
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 (del av området)

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version